Home >> מילון מושגים (page 4)

מילון מושגים

צורת האותיות

צורת האותיות

ממה נובעת צורת האותיות? "אותיות" הם כלים, והצורות הגיאומטריות שלהן מבטאות כוחות רוחניים. זוהי הסיבה שהכתב העברי לא משתנה לאורך השנים כי הרי מקורו הוא מהשילוב של שני הכוחות שפועלים ברוחניות, כוח הקבלה וכוח ההשפעה. והשילוב בין שני הכוחות האלו נותן לנו את צורת האותיות. ולכן אם ניקח אותיות לפי כתב סופר נראה שבכל אות ואות יש שם כמה אלמנטים ...

המשך לקרוא »

זמן רוחני, ירחי העיבור

זמן רוחני

מהו "זמן" ומהם "ירחי העיבור" ברוחניות. זמן ברוחניות לא מדבר על זמן לפי השעון או לפי איזשהו גורם חיצון שמשתנה אלא עד כמה שאני משתנה זה נקרא שעברתי זמנים אלו ואלו. לכן כשאנו לומדים על "ירחי העיבור" הרוחניים, אנו בסה"כ לומדים על השינויים שעוברים על הרצון לקבל. ובהתאם למספר השינויים האלה אנו סופרים ט' או ז' או י"ב חידושים שנקראים ...

המשך לקרוא »

מנעולא ומפתחא

מנעולא ומפתחא

מהם "מנעול" ו-"מפתח" שבעזרתם האדם יכול לפתוח את העולם העליון. "מנעולא ומפתחא" זה בעצם המנגנון ששומר עלינו כדי להתאים אותנו למערכת של עולם האצילות, של פרצוף "אריך אנפין". אנחנו צריכים לגרום לפעולות של המנגנון הזה להתקיים בכך שאנו מסכימים ורוצים שהם יפעלו עלינו. לצורך כך אנו צריכים לעבור סדרה של מצבים, ואז על ידי כך שאנחנו מגלים נחיצות בכל מצב ...

המשך לקרוא »

ליהנות על מנת להשפיע

מה זה נקרא "להשפיע" לפי חכמת הקבלה. להשפיע זה לתקן את הרצון והכוונה כך שהם יהיו מכוונים להשפעה ואהבה לזולת. זה לא אומר שאני מעכשיו והלאה דוחף לזולת כל מיני דברים בכל הזדמנות, לא משנה אם הוא רוצה או לא, אלא להשפיע זה, קודם כל, שאני מפתח את עצמי לרמה כזאת, שאני אוכל להרגיש את החיסרון של הזולת כחיסרון שלי ...

המשך לקרוא »

אברהם

אברהם

מהי תכונת "אברהם" שאותה אנו צריכים לרכוש כדי להדמות לבורא. "אברהם" היא התכונה הראשונה היסודית שאנו צריכים לרכוש כדי להידמות לבורא, כדי להשתדל לעשות לו "נחת רוח" באותה מידה כמו שהוא עושה לנו. זאת היא תכונת החסד שבעזרתה הכלי מוכן כבר לקבל אור חכמה. אור החכמה שמגיע לכלי, אור ע"ב-ס"ג, מגיע לא כאור של מילוי, אלא כאור של תיקון (ע"ב ...

המשך לקרוא »

דרגת הצדיק

דרגת הצדיק

מיהו "צדיק" לפי חכמת הקבלה. דרגת ה"צדיק" מתחילה מבינה ומעלה. בשביל להגיע לדרגה זו אנחנו צריכים לעלות למעלה מהכלים הריקניים (למעלה מהרגשת הריקנות ברצון לקבל שלנו), ואפילו מעבר לכך, כשהם נמצאים ב"מינוס", בייסורים גדולים ואם האדם מסוגל להעלות מעליהם אז זה נקרא שהוא עושה "צמצום ומסך". אם הוא מסוגל להשפיע מעליהם, אז זה נקרא שיש לו באמת "מסך". ואם הוא ...

המשך לקרוא »

מעשה וכוונה, גלות וגאולה

גלות וגאולה

מהן "גלות" ו"גאולה" ואיך הן קשורות למעשים ולכוונות שלנו. מה שמשנה את העולם זוהי הכוונה ולא המעשים שאנחנו עושים בגשמיות מתוך האגו. אפילו אם האדם עושה דברים טובים אבל הוא עושה זאת מבלי להצטייד קודם לכן בכוונה הנכונה, כדי לתקן את הלב, אז במעשים שלו הוא לא גורם לשום דבר טוב בעולם. אנחנו יכולים לעשות פעולות ללא כוונה רק אם ...

המשך לקרוא »

המשיח

המשיח

מהו המשיח שצריך להגיע על חמור הלבן ומהו שופרו של משיח. המשיח זה לא איש בשר ודם, אלא אור העליון הכללי של אין סוף, אור ה"יחידה" הכולל. לכן התפשטות חכמת הקבלה בעולם נקראת "שופרו של משיח", כי היא מכינה את הכלי לביאת ה"משיח". ולמה הוא צריך להגיע על חמור הלבן? כי הוא מלבן לנו את כל החומר (את כל הרצון ...

המשך לקרוא »

סגולה

סגולה

מהי "סגולה" לפי חכמת הקבלה. "סגולה" זה נקרא שאני עושה פעולות, אך אני לא יכול לבדוק את הקשר הישיר בין הפעולה והתוצאה, כי המנגנון שפועל מאחורי הקלעים, החוק שלפיו הדברים מקושרים נסתר ממני, ולכן זה נקרא "סגולה". כלומר סגולה זה לא משהו על טבעי אלא זהו חוק שבינתיים נסתר ממני.

המשך לקרוא »

יהודי שמגיע לשער הדמעות

שער הדמעות

מי נקרא "יהודי" ומה זה נקרא "להגיע לשער הדמעות". "יהודי" נקרא מי שמשתוקק לייחוד, לחיבור עם הבורא, ואת החיבור עם הבורא משיגים דרך החיבור בין הנבראים, מתוך הכלי שמתקנים אותו בחיבור ההדדי בין החברים המשתוקקים לדבקות. וכשהאדם מתחיל לחשוב על החברים, אז הוא מתחיל גם כן למדוד, האם יש לו את הנחיצות הזאת להיות "יהודי", להיות באיחוד עם הבורא או ...

המשך לקרוא »