Home >> מילון מושגים (page 6)

מילון מושגים

אמונת חכמים

אמונת חכמים

מהי "אמונת חכמים". "אמונת חכמים" זאת לא אמונה עיוורת, אלא היא אמצעי להתקדמות בדרך הרוחנית. הכוונה היא להיות דבוק לאותם המקובלים שעברו את הדרך והשאירו לנו את השיטה. הם מסבירים אותה בצורה מאוד הגיונית, מאוד ריאלית, לוגית, אבל בכל זאת האדם שלא נמצא בהשגה צריך עדיין להאמין במה שהם אמרו. למרות שיש לו נקודה שבלב והוא נמצא איתם באיזושהי הסכמה, ...

המשך לקרוא »

לקנות אהבה

אהבה

מהי האהבה? האם אפשר לקנות אהבה? איך מתגברים על השנאה? ואיך מגיעים לאהבת ה'… לאהבת ה' מגיעים דרך אהבת הזולת, אי אפשר אחרת, כי אהבה זה משהו שקונים על ידי יגיעה. הכול נבחן בהתאם למטרה, "סוף מעשה במחשבה תחילה". כך זה במשפחה, בקבוצה, בחברה, וגם בין בעל ואישה, ומתוך המטרה המשותפת מגיעים לאהבה. כשאתה יודע שאתה חייב להגיע למטרה עם ...

המשך לקרוא »

רצון ומחשבה: הווה, עתיד ועבר.

רצון ומחשבה

מהם רצון ומחשבה לפי חכמת הקבלה. החומר היחידי שקיים בעולם הוא רצון וכל מה שמתבצע בעולם, מתבצע רק על ידי הרצונות שלנו והמחשבות שלנו שמלוות את הרצונות הללו. "רצון" או אוסף של "רצונות" זה המהות שלנו, זה הטבע שלנו שבו אנחנו נמצאים. בכל רגע בקיומו של האדם יש לו אוסף מסוים של רצונות. ואילו ה"מחשבה" זה מה שמלווה את הרצונות ...

המשך לקרוא »

עץ השדה, פירות, ט"ו בשבט

ט"ו בשבט

מהי המשמעות הרוחנית של הכתוב "כי האדם עץ השדה" ומה מסמל לנו החג ט"ו בשבט. השגת השורש של קיום המציאות נקראת "פירות", והחיים הרוחניים של האדם המשיג את השורש נקראים "טיפול בעץ" המביא את ה"פירות". לכן כתוב "כי האדם עץ השדה" כי אנחנו צריכים לטפל ברצון לקבל שלנו, שעל ידי התפתחותו נרכוש ת ה-"רצון להשפיע", הנקרא "עץ השדה". ואחר כך, ...

המשך לקרוא »

לא לשמה

לא לשמה

מהו "לא לשמה". כשהאדם רוצה לעלות לרוחניות מתוך הרצון לקבל האגואיסטי שלו שהבורא נותן לו, זה נקרא "לא לשמה" וזה לא חשוב מה בדיוק המניע שלו, אם הוא רוצה לברוח מהייסורים, או אם הוא רוצה לשלוט, או אם הוא רוצה להיות ידוע. אם למרות זאת הוא מבקש לעלות למדרגה יותר עליונה, למרות שהוא מתאר אותה מתוך הרצון לקבל שלו בצורה ...

המשך לקרוא »

מסך

מסך

מהו "מסך" ברוחניות. "מסך" הוא כוח ההתגברות מעל האגו, למרות האגו, למרות שזה כל כך נעים, כל כך טעים, כל כך ברור, כל כך הגיוני. אם האדם עושה ההפך, לא לפי הרצון שלו ולא לפי היגיון שלו ולא לפי כל מיני חשבונות בתוך האגו שלו, אלא רק לפי חשבון אחד בלבד, רק מפני שזה רצון העליון, אז זה נקרא שיש ...

המשך לקרוא »

ישראל וגוי, מלך ישראל ומלך הגויים

ישראל

מהו הפירוש הרוחני למושגים "ישראל", "גוי", "מלך ישראל" ו"מלך הגויים". כל עוד שלא הגענו לתיקון, בכל אחד מאיתנו, ישנם המצבים הנקראים "גוי" ו"ישראל". מי שמשתוקק להיות ישר-אל נקרא "ישראל" ומי שלא משתוקק לכך או משתוקק למשהו הפוך מזה, נקרא "אומות העולם" או "גוי". השמות "מלך ישראל" ו"מלך הגויים" הם שני השמות של הבורא, המצביעים על המצב בו נמצא האדם, כי ...

המשך לקרוא »

דיבור של המלכות, קול של הבינה

דיבור של המלכות

מהם "קול של הבינה", "דיבור של המלכות", "זעיר אנפין" ו"הקדוש ברוך הוא" ואיך קשורים למושגים הרוחניים: שמש, כדור הארץ וירח שבעולם שלנו.  בטבע קיימים שני כוחות: הרצון להשפיע של הבורא שהוא "כתר", "בינה", והרצון לקבל של הנברא שהוא "חכמה", "זעיר אנפין" ו"מלכות". הרצון לקבל של המלכות חייב לעבור תיקונים על ידי תכונת הבינה, תכונת ההשפעה, עד שמלכות כולה תצטייד בכוונה ...

המשך לקרוא »

הכלי הרוחני, נשמה

נשמה

מהו ה"כלי" ברוחניות ובגשמיות ומהי "נשמה". רוחניות נמצאת אך ורק בכלים שנמצאים בין בני אדם. כלומר אך ורק הרצונות המשותפים בין בני אדם נקראים "כלי רוחני", והרצונות האלו לא יכולים להיות באף אחד מבני האדם עצמם, אלא הם יכולים להתעורר אך ורק מהפעולה המשותפת שנקראת "ערבות", "אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך" "ואהבת לרעך כמוך". כלומר ה"נשמה" זה לא הרגשה ...

המשך לקרוא »

תרומה

תרומה

מהי "תרומה" ומה זה אומר ש"הבורא מדבר בין הכרובים". "תרומה" זוהי הפעולה הרוחנית העיקרית בג' קווים, בזיווג בקו האמצעי בין קו "ימין" ובין קו "שמאל", שבמידה שכל אחד עושה אותה, אז בכל הפעולות האלו אנחנו מייצבים את הכלי המשותף של הנשמה שלנו, ואז יוצא לנו מזה עבודה שלמה, עבודה ב"לקבל על מנת להשפיע". כלומר אנו מרכיבים את הנשמה הכללית על ...

המשך לקרוא »