Home >> מילון מושגים (page 5)

מילון מושגים

להעלות מ"ן

מ"ן

מה זה נקרא "להעלות מ"ן" בעבודה הרוחנית. מ"ן (מי נוקבין), נקרא החיסרון שהאדם מרגיש לחיבור עם זולת כדי לגלות שם את הבורא, את הכוח המשפיע הכללי. ואם החיסרון הזה הוא גבוה מכול החסרונות האחרים, גדול מכולם, עדיף מכולם, אז זה נקרא שהוא "עולה", זה נקרא שהאדם "מעלה מ"ן".

המשך לקרוא »

פילוסופיה

פילוסופיה

מהי פילוסופיה ומדוע היא מנוגדת לחכמת הקבלה. בהגדרה הרחבה "פילוסופיה" זה כל דבר שהאדם מדמיין לעצמו ללא שום בדיקה מעשית ממשית, אלא הוא מסתמך על משהו שבא לו, איך שזה נראה לו. כלומר כל הגישה לחיים, למציאות שלנו, לעצמנו, ללא ניסיון מעשי שזה כך נכון בפועל, זה נקרא "פילוסופיה". לכן בכל אחד ואחד יש גם כן "פילוסוף גדול" שנמצא במשהו ...

המשך לקרוא »

תפילה

תפילה

מהי "תפילה" בחכמת חוכמת הקבלה ובמה היא שונה מתפילה בדתות ובשיטות האחרות. "תפילה" בחכמת הקבלה היא לא בקשה לשינוי הגורל, לקבלת בריאות וכד', אלא היא בקשה לשינוי עצמי, לתיקון האגו. כלומר חכמת הקבלה היא שיטה שבנויה על העיקרון שהאדם צריך לשנות את עצמו, בו בזמן שכל שאר השיטות בנויות על העיקרון שהאדם לא צריך להשתנות, אלא שהבורא צריך להשתנות, ושהוא ...

המשך לקרוא »

אגואיזם

אגואיזם

מהו "אגואיזם" ולמה אנו צריכים אותו על מנת להגיע לעולם העליון. חכמת הקבלה מסבירה לנו, שהטבע שלנו הוא רצון לקבל, שמתחלק לדרגות "דומם", "צומח", "חי" ו"מדבר". דרגות "דומם", "צומח" ו"חי, שבנו לא יכולות להשתנות, אך הרצון בדרגת ה"מדבר", שבתוכו אנחנו מרגישים שנאה הדדית, ריחוק אחד מהשני, גאווה, קינאה, כל התכונות שמאפיינות את האדם לעומת בעלי חיים, הרצון הזה יכול וצריך ...

המשך לקרוא »

רצון ומחשבה: הווה, עתיד ועבר.

רצון ומחשבה

מהם רצון ומחשבה לפי חכמת הקבלה. החומר היחידי שקיים בעולם הוא רצון וכל מה שמתבצע בעולם, מתבצע רק על ידי הרצונות שלנו והמחשבות שלנו שמלוות את הרצונות הללו. "רצון" או אוסף של "רצונות" זה המהות שלנו, זה הטבע שלנו שבו אנחנו נמצאים. בכל רגע בקיומו של האדם יש לו אוסף מסוים של רצונות. ואילו ה"מחשבה" זה מה שמלווה את הרצונות ...

המשך לקרוא »

צורות רוחניות, השכלה צורתית

צורות רוחניות

מהן הצורות שמתוארות בספר הזוהר ומהי השכלה צורתית – הגישה הנכונה ללימוד ספר הזוהר. אם לומדים את ספר הזוהר ללא כוונה לגלות בכל דבר שמתואר בו צורה רוחנית, צורה של קשר בין הנשמות, זה נקרא "לימוד חיצון" ו"קליפה", ולכן לא כדאי בכלל לפתוח את ספר הזוהר. אלא צריך להשתוקק להגיע לחיבור בין הלומדים ואז מתוכו אפשר לגלות את מה שכתוב ...

המשך לקרוא »

כסף, דמי כיס

כסף

מה הפירוש של "כסף" ו"דמי כיס" ברוחניות. "כסף" הוא מלשון "כיסופא". ברוחניות המסך נקרא כך, כיסוי של אור חסדים שמכסה את הרצון לקבל ובהתאם לגודל המסך מודדים כמה אפשר לקבל אור חוכמה. לכן בגשמיות כהעתקה מרוחניות אפשר לקנות כל דבר בכסף ובו מודדים ערך לכל דבר בעולם הזה. "דמי כיס" זה כיסוי מינימאלי שהאדם מרגיש שזה כל מה שהוא צריך ...

המשך לקרוא »

איכות

איכות

מה זה "איכות" ברוחניות. "איכות" ברוחניות נקראת מידת הבירור של הרצון להשפיע מעל הרצון לקבל. זאת אומרת יכולת הבירור בפנימיות שלו, במורכבות שלו, בתכונות ההשפעה שבו, על פני הרצון לקבל שלו.  

המשך לקרוא »

תפילה

תפילה

מהי "תפילה" בחכמת חוכמת הקבלה ובמה היא שונה מתפילה בדתות ובשיטות האחרות. "תפילה" בחכמת הקבלה היא לא בקשה לשינוי הגורל, לקבלת בריאות וכד', אלא היא בקשה לשינוי עצמי, לתיקון האגו. כלומר חכמת הקבלה היא שיטה שבנויה על העיקרון שהאדם צריך לשנות את עצמו, בו בזמן שכל שאר השיטות בנויות על העיקרון שהאדם לא צריך להשתנות, אלא שהבורא צריך להשתנות, ושהוא ...

המשך לקרוא »

יגיעה ותענוג

יגיעה ותענוג

מהו הקשר בין תענוג ויגיעה. כשהאדם מתייגע עבור עצמו, הוא לא מרגיש תענוג ביגיעה, אלא הוא נותן יגיעה כדי שאחר כך הוא יוכל לקבל ממנה פירות, ואם הוא היה יכול לקבל את הפירות מיד, ללא יגיעה, אז הוא היה ברצון מוותר עליה. לעומת זאת כשהאדם מתייגע לא למען עצמו, אלא בשביל מישהו שהוא אוהב, אז ככל שהיגיעה שלו היא גדולה ...

המשך לקרוא »