Home >> מילון מושגים (page 2)

מילון מושגים

שמים

שמים

מהם ה"שמים" ברוחניות ואיך אנו מתארים אותם לעצמינו. "שמים" זה כלי של מדרגה יותר עליונה שבה אנחנו מלוכדים ומחוברים יותר. זה קבוצה מחוברת, שאני מאתר אותה בצורה כזאת שהיא נמצאת בערבות, בשלמות, שהיא באמת ככה נמצאת ואני מחוצה לה, ויכול להיות גם שאני אתאר את עצמי שנמצא גם כן בפנים. אבל זה השמים. כי אין רוחניות שמוכנה אלא אנחנו מציירים ...

המשך לקרוא »

גלות

גלות

מהי "גלות" ומי מרגיש אותה. "גלות" זהו מצב שבו האח"פ שולט על ג"ע, או שהכלים דקבלה שולטים על הכלים דהשפעה. אדם שאין לו נטייה להשפעה או כלים דהשפעה לא נמצא בהרגשת הגלות. אדם שיש לו נקודה שבלב שדוחפת אותו לצאת משליטת האח"פ, משליטת הכלים דקבלה, נמצא בהרגשת הגלות והוא מתחיל להרגיש שהוא חייב להגיע לארץ ישראל. לכן אם עדיין לא ...

המשך לקרוא »

קורבן

קורבן

מהו "קורבן" ברוחניות. "קורבן" הוא מלשון "קרוב". "להקריב קורבן" פירושו להקריב את הרצונות האגואיסטיים שלנו לכוונה "על מנת להשפיע" עוד ועוד ועוד. "קורבנות" מקריבים במצבים שבהם אפשר לקחת עוד קצת מהרצון לקבל המקולקל, עוד פירורים קטנים ולהעלות אותם יותר ויותר ל"על מנת להשפיע" ובכך להתקרב, להידמות לבורא. לקחת מעצמי רצונות, מהבהמה שבי, מהתבואה שבי, דהיינו מהדומם, מהצומח ומהחי שבי, ולהעלות ...

המשך לקרוא »

שבעים אומות העולם, עמלק, לב האבן

שבעים אומות העולם

מהו הפירוש הרוחני של המושגים "שבעים אומות העולם", "עמלק" ו"לב האבן". "שבעים אומות העולם", "עמלק" ו"לב האבן", כל המושגים האלו מגדירים את סוגי הרצון לקבל שקיימים בנו. יש בנו רצונות שנקראים "שבעים אומות העולם", אותם אנו צריכים לתקן מ"על מנת לקבל" ל"על מנת להשפיע" בעזרת האור המחזיר למוטב אותו אנו מושכים. רצונות אלו הם שבעים במספר כי זעיר אנפין כלול ...

המשך לקרוא »

"גמר התיקון"

גמר התיקון

מה הפירוש של "גמר התיקון". "גמר התיקון" נקרא אותו המצב הקבוע שהבורא ברא מלכתחילה, מצב שנקרא "עולם אין סוף". במצב הזה כל אחד מאיתנו נברא כ"נקודה" וכדי שאנחנו נרגיש אותו כאין סוף, הבורא הכין לנו יציאה משם וגם חזרה לשם. ולמטרה זו הוא ברא את העולם הזה. (ראה שירטוט) הדרך בו ירדנו מאין סוף לעולם הזה נקראת "ירידת העולמות". ובאותה ...

המשך לקרוא »

דוד המלך, אוריה ובת שבע

דוד המלך

מהו הפירוש הקבלי של המושגים "דוד המלך", "אוריה" ו"בת שבע". לא מדובר כאן על בני אדם, אלא על בחינות רוחניות: "דוד מלך ישראל" נקרא כך כי הוא בחינת הזכר שבמלכות אשר עושה את כל התיקונים "ישר- אל", ו"בת שבע" היא חלק הנקבה שבמלכות, אשר נקראת כך כנגד 7 ספירות דזעיר אנפין. "בת שבע" באמת ראויה ל"דוד", אבל אסור לו להגיע ...

המשך לקרוא »

מלאך "דוּמה"

מלאך "דוּמה"

על המשמעות הרוחנית של "מלאך דוּמה" המוזכר בספר הזוהר. מלאך "דוּמה" זה כוח מיוחד שתמיד שופט ובודק אותנו. הוא נקרא "דוּמה" ממילה "דוֹמה", כי כלפיו בודקים עד כמה שאנחנו דומים, ראויים או לא ראויים לדרגה הרוחנית שאנחנו צריכים לעלות אליה. כלומר, מדובר על מידה, ערך מיוחד שכלפיו צריכים לעבוד ברוחניות.

המשך לקרוא »

תרי"ג מצוות

תרי"ג מצוות

מה הם תרי"ג המצוות לפי חכמת הקבלה. "מצוות" הן תיקוני הרצונות שיש באדם כלפי הזולת, תרי"ג (613) רצונות שמבטאים את אופני הקשר השונים עם הזולת. מדובר על תיקון של אותם קשרי ההשפעה שנשברו כתוצאה מכך שהאור שהחזיק אותם נעלם. וכאשר אנחנו מושכים ע"י התורה את האור הזה שנעלם כדי שהוא יחזור למקומו, אז הוא קודם כל בא לתקן את מקום ...

המשך לקרוא »

לטייל בעולמו של הבורא

לטייל בעולמו של הבורא

מה היא "מלכות דאין סוף" ואיך היא קשורה ל"טיול בעולמו של הבורא". "מלכות ד'אין סוף" זה הכלי של כל הנשמות והיא שמאחדת טוב ורע, מר ומתוק, היא האיחוד בהשלמה הכללית שאנו מגלים בכלי שלנו. היא "עולמו של הבורא" שאותו אנו צריכים להשיג, וכל יתר העולמות זה האופנים הפרטיים שלה שהיא מגלה כלפינו כדי לעזור לנו להגיע אליה ולהתכלל בה במלואה. ...

המשך לקרוא »

מוריד גשמים, מחיה מתים

מוריד גשמים

מיהו זה ש-"מוריד גשמים" ו"מחיה מתים" ומהו הפירוש הרוחני של המושגים הללו. "מוריד גשמים" פירושו הוא זה שמקשר בין מלכות ובין בינה ועושה את כל הפעולות שם ביניהם. מדובר על אדם מהעוה"ז שמתעורר, מקבל את כל הדוגמאות מהבורא, עובר עליהם וממש מבצע את אותם הפעולות אחת אחרי השנייה ואז על ידי כך הוא נעשה כמוהו ומגיע לדבקות ע"י אותם המעשים. ...

המשך לקרוא »