Home >> שיעורי קבלה >> מרבין בשמחה
מרבין בשמחה

מרבין בשמחה

חכמים אומרים "משנכנס אדר מרבין בשמחה". המורים של עמותת בני ברוך מספרים לנו מהי שמחה אמתית על פי חכמת הקבלה האותנטית, כיצד ניתן לחיות בשמחה תמיד ומה מסמל חודש אדר לפי תורת הנסתר.

מתי אנחנו שמחים? כאשר הרצון שלנו מסופק ולא חסר לנו דבר. כגודל החיסרון שיש לנו לדבר מסוים כך תהיה השמחה כאשר נמלא את עצמנו. על ידי העיסוק בחכמת הקבלה ניתן ללמוד כיצד להיות שמחים תמיד, ללא הפסקה ולא רק בחודש אדר.

חודש אדר מסמל חיסרון וצער עצום שחווה העם היהודי ומסיבה זו נגזר על העם צום של שלושה ימים ותפילה לאיחוד. לאחר מכן, התמונה התהפכה, נס קרה והיהודים גילו אורה ושמחה וששון ויקר. כיצד הציל הצום והאיחוד את העם ומדוע? בני ברוך מסבירים כי במציאות קיים רק כוח אחד ויחיד שכולו אהבה אינסופית מוחלטת שלא משתנה לעולם. למעשה, אנחנו מוקפים באופן נצחי באהבה, שמחה ושפע אינסופי רק שאיננו מרגישים זאת. על מנת שנוכל לחוש זאת עלינו לבנות בתוכנו כלי מתאים שיקלוט את המציאות כפי שהיא, כלי אהבה.

אחד שווה אחד
ניתן להרגיש את המציאות האמתית שכולה אור ואהבה שלמים ונצחיים כאשר בני האדם מתאחדים ומתחברים כאחד. הכוח העליון הוא אחד והיחס שלו הוא אהבה חלוטה ולכן אם נתאים אל תכונתו נוכל להרגיש אותו. מקובלים מסבירים כי מקור כל הסבל בעולם, קטן כגדול, ליחיד או לכלל, הוא האגו האנושי. המרדף והעיסוק האינסופי במילוי עצמי ללא שום תועלת לזולת הוא מה שמסתיר מאתנו את המציאות של הבורא. כאשר נלמד להתאחד מעל האו ולגלות אהבה על פני השנאה נזכה לגלות את השלם והנצחי.

מנהגי הבורא
חג הפורים מסמל את היציאה מעצמנו אל עבר הזולת, כלומר את רכישת תכונת הבורא, אהבה ונתינה ללא תנאי. המנהג להעניק לאביונים משלוח מנות מסמל את הקשר שעלינו לבנות אל זולתנו ואת החיבור שיש ליצור בכדי להכיר את הבורא ולהידבק בו. הקרבה לבורא היא תכלית החיים על פי הקבלה והדרך היא להגיע לאהבת הזולת צעד אחר צעד על פני האגו שטמון בנו.

נוכל לחוש שמחה אמתית בלב רק כאשר נתחבר ונגלה אהבה זה כלפי זה, בדיוק כפי שהבורא מתייחס אלינו. כפי שמסופר במגילה, כאשר היהודים היו בפירוד זה מזה קמו עליהם אויבים להשמידם וכאשר הם התאחדו הסיפור התהפך והם ניצלו ושמחו. למעשה זהו חוק רוחני. כאשר יש אהבה בין בני אדם אין מקום לסבל ואויבים משום שאין בהם צורך. מטרת האויבים והצרות היא לכוון את האדם למטרת חייו, לגילוי כוח האהבה והנתינה מעל האגו שלו. כאשר אדם פועל לכיוון האיחוד והחיבור הוא מיד מסלק מדרכו כל מזיק ואויב וחש שמחה והתרוממות עצומים.

פורים שמח
חכמת הקבלה היא אמצעי להיפוך הפנימי שעלינו לעבור בכדי להגיע לשמחה ולממש את תכלית חיינו. בני ברוך מסבירים כי בכתבי הקבלה טמון כוח רוחני שפעול על האדם והופך אותו משונא לאוהב וכך ניתן לגלות את הבורא.