Home >> עצות וקטעים >> למשוך קדימה
למשוך קדימה

למשוך קדימה

מהו היחס הנכון למצבים שאנו עוברים?  היחס הנכון למצבים שאנו עוברים הוא לא לשים לב לשום מצב, ולמשוך קדימה. בעצם, אתה לא יודע באיזה מצב אתה נמצא. עד שאתה מגיע למצב של "שבת" אתה לא יודע איפה אתה נמצא. אנחנו תמיד נמצאים בתיקונים, וככל שאנו מתקדמים רק נראה לנו שאנו יותר מקולקלים. על ידי זה שאני מתקן את עצמי וסופג במקצת מהתכונות של חסד, גבורה, ותפארת, אני רואה עד כמה שאני לא מתוקן כמוהם בתכונות האחרות של נצח, הוד ויסוד. לכן עלינו רק להמשיך בדרך ולא לשים לב לכך שהדרך נעשית יותר ויותר קשה. זה נקרא "עקבא דמשיחא", עקבים של המשיח, כלומר שאלה הדרגות הכי קשות. העביות שלנו הרבה יותר גדולה משל אבותינו ולכן אנחנו מוכנים, מסוגלים, וראויים להזמין אורות גדולים יותר.