Home >> עצות וקטעים (page 9)

עצות וקטעים

לגלות מציאות רוחנית

מציאות רוחנית

תוסיף רצון להשפיע, תגלה מציאות רוחנית. אנחנו צריכים לגלות על עצמנו עד כמה שאנחנו רק רצון, רצון ליהנות בלבד. אני לא מסוגל לעשות כלום – לא לקבוע שום דבר, לא לראות , לא לחשוב וכו', אם זה לא בתוך הרצון לקבל שלי, אם אני לא מוציא מזה תועלת לטובתי. כל המציאות מונחת לפנינו, כל מה שיש, ואנחנו לא רואים אותה ולא מרגישים ...

המשך לקרוא »

להתחבר עם החבר

להתחבר עם החבר

אני צריך לקנא בגדלות החברים כדי לצאת מהעולם הזה לעולם הרוחני. כל דבר שעוזר להתחבר לאחרים בזמן השיעור הוא בסדר, אבל קודם כל  אני צריך להחשיב אותם כגדולים כדי שאוכל לקבל מהם חיסרון וכוח, ולרצות להתחבר איתם. אני צריך לקנא בהם, בדבקות שלהם במטרה, ולדרוש יותר.

המשך לקרוא »

גילוי החיסרון

גילוי החיסרון

איך אני יודע מה החיסרון של החבר? החיסרון הוא החיבור שלך עם החבר ועם כולם. מהו אותו חיבור, איך להצליח בו, את זה אתה תגלה לבד. הכוונה היא שכולם מחוברים לרשת אחת שאין בה פגם, ואתה צריך להיכנס לאותה רשת, להיות חלק ממנה, כמו איבר כחלק מגוף, וזה נקרא להיכנס ביניהם.

המשך לקרוא »

לקיים את מטרת הבריאה

מטרת הבריאה

מה אני צריך לעשות כדי לקיים את מטרת הבריאה? כל אחד מאיתנו חייב לפתח בפנים נטייה ומשיכה לחיבור, למרות האגו. לא דורשים מאיתנו כלום חוץ מזה, מהתחלה ועד גמר התיקון. אם אתה רוצה לקיים את מטרת הבריאה ולהתקדם בדרך אחישנה, אין לך ברירה אלא לעשות צעדים לקראת אהבת הזולת.

המשך לקרוא »

מי אני?

מרצון לקבל למציאות האמיתית

איפה ה"אני" שלי מתחיל להתפתח? למטה ממלכות קיים רק רשימו שעדיין לא הגיע למימוש, טיפת זרע, והמלכות היא הרחם. קליטת החיסרון שלי במלכות זה כמו קליטת הזרע בתוך הרחם ורק אז "אני" מתחיל להתפתח כעובר רוחני.לפני זה אין אני, עדיין כולי נפעל, לא קיים.

המשך לקרוא »

מנותק או מחובר?

מנותק או מחובר

להיות מחובר או מנותק זה להיות בעולם הרוחני או בעולם הזה. הכלי הרוחני הוא כאילו כאן ועכשיו, אבל זה מעבר למחסום. להיות מנותק ולהיות מחובר זה להיות בעולם הזה או להיות בעולם הרוחני. אנחנו יכולים רק להצטער שאנחנו לא יודעים מה אנחנו מפסידים.

המשך לקרוא »

ביטול ודאגה

ביטול ודאגה

קחו דוגמא מרבי יוסי בן קיסמא… עלינו לפעול לדאגה הדדית בקבוצה ולאו דווקא לביטול כלפיה. עלינו להגיע לדאגה הפנימית לחיבור בין החברים, דאגה למצוא את החיבור שקיים בתוך הקבוצה.

המשך לקרוא »

להתעורר בשלט רחוק

להתעורר בשלט רחוק

מי לוחץ על הכפתורים של השלט הרחוק שמעורר אותך? הקריאה בספר הזוהר היא כמו לחיצה על הכפתורים של השלט הרחוק, וכך אנחנו מעוררים אחד את השני. אתה מעורר אותי ואני מעורר אותך, כי לבד אי אפשר, ובשביל זה יש קבוצה.

המשך לקרוא »

לשכוח הכל

לשכוח הכל

גילוי טפח וכיסוי טפחיים. שאלה: בעניין גילוי טפח וכיסוי טפחיים: תלמיד שהוא אדם רגיל מתקדם לפי ידע קודם שעליו הוא נשען. איך אנחנו, אלה עם הנקודות שבלב, יכולים להתקדם? על מה אנחנו נשענים? על ידע? אנחנו נשענים אך ורק על הסביבה. מבחינת ידע לא אכפת לי כלום. אני רוצה להתחיל כילד קטן, בלי ידע, כדף חלק. מבחינתי שהכל יעלם, הכי ...

המשך לקרוא »

הכרחיות והשפעה

הכרחיות והשפעה

מה בין הכרחיות והשפעה? האם הכרחיות זו גם השפעה? הכרחיות היא גם השפעה. אתה מתייחס בראש למטרה בלבד, שהיא ההשפעה, אבל אם בדרך יש צורך להתייחס להכרחיות, כי אין ברירה, למשל אם אתה אוכל כדי לא למות, זו הכרחיות שממנה נובעת ההשפעה.

המשך לקרוא »