Home >> עצות וקטעים (page 17)

עצות וקטעים

אני אדמיין, האור יחבר

רק האור יכול לחבר בינינו, ורק על זה אנחנו צריכים לחשוב. אנחנו צריכים לחשוב על החיבור ועל האור, שיגיע ויקיים את החיבור. אנחנו בעצמנו לא יכולים להתחבר, ורק האור יכול לעשות זאת עבורנו. אנחנו מדמיינים שאנחנו מחוברים, חושבים על החיבור, והאור מחבר אותנו.

המשך לקרוא »

שדה ה'

שדה ה' - פנימיות האדם

איך להשתמש באהבת חברים גם כשאני לא מרגיש את החיבור? כל פעולה שאתה עושה, ברגש או בשכל, חייבת להתבצע מתוך הרצון להשיג אהבת יתר, חיבור יתר. חומר הבריאה הוא אגו, ואני יכול לעבד אותו נכון רק ביני לבין הזולת, כך שהיחסים בינינו הופכים להיות שדה העבודה שלי. אין אחרת.

המשך לקרוא »

איך אפשר להתגבר על מצב של "תרדמה" אחרי הכנס?

איך אפשר שלא להיכנס להרגל? עכשיו אחרי הכנס, אני במצב "רדום" ואני מפחד שלא אצא מזה. אל תבטל אף מצב שבו אתה נמצא. תלמד ממנו כמו מדען שלומד מהסביבה, תנסה להסתכל על המצב שלך מבחוץ, מהצד כדי להבין ולברר היכן אתה נמצא. להבין למה זה קורה לך, ולדעת שזהו תהליך הכרחי. בסופו של דבר, דווקא אם לא תלחם בזה ותכיר ...

המשך לקרוא »

עזרה לחבר

חכמת הקבלה

איך לעזור לחבר? העצה היומית להולך בדרך עלי להתייחס לחבר כמו לכוח חיצון, כמו לבורא. שדרכו, דרך החבר, נקבל כוח מלמעלה. עלי לשאול את עצמי – אם הייתי במקומו, איך הייתי רוצה שיתייחסו אלי? וכך לעזור.כמו שהייתי עוזר לעצמי כך עלי לעשות מאמצים בעבודה עם החבר ובעזרה שלי אליו. ובזה שאני עושה פעולות ותרגילי השפעה, האור העליון מתעורר בתוך המאמצים ...

המשך לקרוא »

מאמץ משותף

בפנימיות

המאמץ להיות יחד יעורר את הכרת הרע כדי שנזמין את האור שיתקן אותנו. אנחנו חייבים לעשות עבודה משותפת בכדי להגיע לגורם השלישי, המחבר בינינו, וחייבים לנוע יחד כלפי המקור. אנחנו חייבים להתאמץ יחד כדי להגיע להשפעה. המאמץ המשותף להיות יחד יעורר את הכרת הרע, כדי שנזמין את האור העליון שישנה אותנו. רק כך זה אפשרי.  

המשך לקרוא »