Home >> עצות וקטעים (page 8)

עצות וקטעים

חיבור

חיבור

צריכים ללמוד יחד במחשבה אחת – איפה כוח החיבור? יש הרבה פעולות לעשות והרבה דברים לעבור עד שנרגיש בנחיצות החיבור. קודם צריך לשמוע שהחיבור הוא העיקר, ואחר כך לחפש איך לבצע את החיבור בגלל שאמרו לי שזה חשוב. כשאני מבין שהחיבור הוא בקבוצה, אני צריך להגיע לקבוצה ולהתבטל בפניה, לעבוד עם הקבוצה ולהשתמש בה בצורה הנכונה. במקביל, אני צריך גם ללמוד ...

המשך לקרוא »

להתחבר להמונים

להתחבר להמונים

איך מפיצים את החוכמה להמונים? אם אנו רוצים לפנות לקהל הרחב ולא ליחידים כמו שקורה היום צריך לפנות דרך השפה שלהם: משברים, אקולוגיה, חינוך, מה יקרה מחר, כל מה שקורה בעולם הבלתי צפוי הזה.   מה שקורה היום זה עדיין מופץ ליחידים. מי שרואה את הערוץ שלנו או דרך האינטרנט אלו הם היחידים. וצריך עכשיו להתמקד בהפצה להמונים. את זה ...

המשך לקרוא »

זעקה מתמדת

זעקה מתמדת

האדם הוא תוצאה של סביבתו. האדם הוא תוצאה של סביבתו. על מה שהסביבה שלך תחשוב, גם אתה תחשוב. אף אחד לא יכול להחזיק את עצמו בכיוון הרוחני אם אין סביבו עוד אנשים שחושבים על הרוחניות ודואגים זה לזה.

המשך לקרוא »

בעיתו או אחישנה

בעיתו או אחישנה

התקדמות רוחנית היא רק ב"אחישנה" ובשביל זה צריך להתאמץ. אם אני לא לוחץ על עצמי לחיבור ונותן יגיעה נגד הרצון שלי ומעליו, זה לא נקרא שאני עוסק בפעולות רוחניות אלא מתקדם "בעיתו". בשביל "אחישנה" צריך להתאמץ.

המשך לקרוא »

התקדמות נכונה

התקדמות נכונה

מהם הסימנים להתקדמות בלימוד הזוהר ? לימוד מכתבי מקובלים לא מתבצע לשם הלימוד עצמו, אלא הלומדים מתקבצים יחדיו ומשתוקקים לדבר אחד בלבד, לסגולה שבלימוד – למאור המחזיר למוטב. רק בזה יש להתרכז. התקדמות בזוהר, כמו גם בשאר כתבי מקובלים, היא רק במידת משיכתו של האדם לאותו הכוח שהוא רוצה לגלות, שאליו הוא משתוקק, הכוח שיפקח את עינייו ויפתח את ראשו וליבו. ...

המשך לקרוא »

לגלות מציאות רוחנית

מציאות רוחנית

תוסיף רצון להשפיע, תגלה מציאות רוחנית. אנחנו צריכים לגלות על עצמנו עד כמה שאנחנו רק רצון, רצון ליהנות בלבד. אני לא מסוגל לעשות כלום – לא לקבוע שום דבר, לא לראות , לא לחשוב וכו', אם זה לא בתוך הרצון לקבל שלי, אם אני לא מוציא מזה תועלת לטובתי. כל המציאות מונחת לפנינו, כל מה שיש, ואנחנו לא רואים אותה ולא מרגישים ...

המשך לקרוא »

להתחבר עם החבר

להתחבר עם החבר

אני צריך לקנא בגדלות החברים כדי לצאת מהעולם הזה לעולם הרוחני. כל דבר שעוזר להתחבר לאחרים בזמן השיעור הוא בסדר, אבל קודם כל  אני צריך להחשיב אותם כגדולים כדי שאוכל לקבל מהם חיסרון וכוח, ולרצות להתחבר איתם. אני צריך לקנא בהם, בדבקות שלהם במטרה, ולדרוש יותר.

המשך לקרוא »

גילוי החיסרון

גילוי החיסרון

איך אני יודע מה החיסרון של החבר? החיסרון הוא החיבור שלך עם החבר ועם כולם. מהו אותו חיבור, איך להצליח בו, את זה אתה תגלה לבד. הכוונה היא שכולם מחוברים לרשת אחת שאין בה פגם, ואתה צריך להיכנס לאותה רשת, להיות חלק ממנה, כמו איבר כחלק מגוף, וזה נקרא להיכנס ביניהם.

המשך לקרוא »

לקיים את מטרת הבריאה

מטרת הבריאה

מה אני צריך לעשות כדי לקיים את מטרת הבריאה? כל אחד מאיתנו חייב לפתח בפנים נטייה ומשיכה לחיבור, למרות האגו. לא דורשים מאיתנו כלום חוץ מזה, מהתחלה ועד גמר התיקון. אם אתה רוצה לקיים את מטרת הבריאה ולהתקדם בדרך אחישנה, אין לך ברירה אלא לעשות צעדים לקראת אהבת הזולת.

המשך לקרוא »

מי אני?

מרצון לקבל למציאות האמיתית

איפה ה"אני" שלי מתחיל להתפתח? למטה ממלכות קיים רק רשימו שעדיין לא הגיע למימוש, טיפת זרע, והמלכות היא הרחם. קליטת החיסרון שלי במלכות זה כמו קליטת הזרע בתוך הרחם ורק אז "אני" מתחיל להתפתח כעובר רוחני.לפני זה אין אני, עדיין כולי נפעל, לא קיים.

המשך לקרוא »