Home >> עצות וקטעים (page 10)

עצות וקטעים

משחקים בהשפעה

משחקים בהשפעה

המשחק בהשפעה הדדית הוא הדרך להתקדם למטרה. בכל התפתחות יש מצוי ויש רצוי, יש את המטרה ויש את ההשתוקקות להגיע אליה, וההתקדמות היא בצורת משחק – אני מייצב מטרה ודמות עתידה שאני רוצה להיות, חוקר את מצבי הנוכחי ומחפש איך לגשר על הפער. אצלנו הצורה העתידית היא הבורא, הדרך לגשר על הפער היא החיבור עם האחרים ושם המשחק הוא השפעה הדדית.

המשך לקרוא »

השינוי האמיתי יבוא מתוך האדם

השינוי האמיתי

יש היום המון אנשים שקשה להם- זוגות לא יכולים לקנות בית, רופאים מתמחים ועוד. הם עושים פעולות קיצונית מאוד, שביתות, מחאות. יש להם חיסרון. למה שאנחנו לא ננצל את החיסרון הזה, ונביא להם את הפיתרון? שינוי אמיתי יכול לבוא רק מתוך האדם ולא מתוך זה שאתה משנה את החברה או מחליף את הממשלה. אנחנו לא יכולים לגשת לאלו שיושבים ברחוב כי הם ...

המשך לקרוא »

ממעשיך הכרנוך

ממעשיך הכרנוך

קודם מפעילים את המערכת, ואחר כך מתחילים להבין אותה. הקבוצה היא כוח פנימי גדול, ובחיבור בינינו אנחנו נעשים דומים לבורא ומעוררים את העולם כולו. אנחנו לא מבינים איך המערכת פועלת, אבל אנחנו מפעילים את כח הסגולה שבה על ידי הכוונה שלנו. אחרי שנפעיל את המערכת הרוחנית היא תתחיל לשנות אותנו כך שנתחיל להבין איך היא פועלת. זה נקרא "ממעשיך הכרנוך".

המשך לקרוא »

הבנה או מחשבה

הבנה או מחשבה

האם לנסות להבין את הטקסט של הזוהר בעת קריאתו ? הזוהר מתאר את צורות הקשר בינינו. יחד, בעת קריאה בזוהר, אנחנו מחפשים את אותו הקשר, שהוא הכלי הרוחני בו מתגלה הבורא, בתוך אותו רצון הדדי משותף שלנו, בתוך השכינה.  לכן, בעת הקריאה, עלינו לחשוב רק על זה ולא לנסות להבין את הטקסט. זה לא יעזור.

המשך לקרוא »

גילוי והסתר

גילוי והסתר

איך להתייחס נכון לחבר בנפילה? אם אני רואה שהחבר נפל מהכוונה אני צריך לעזור לו מבחינה חיצונית, ובפנימיות להצדיק אותו, ולחשוב שאני הייתי נופל הרבה יותר נמוך. ויותר מזה, אני צריך לראות שהבורא סידר לחבר נפילה כדי  שאני אתעלה מעל המחשבה הזאת ואבין שהחבר נמצא בגמר תיקון, ובגלל הקלקול שלי אני רואה אותו כאילו הוא נפל.

המשך לקרוא »

מהי השפעה?

מהי השפעה?

השפעה זה שאני בפעולה שלי ממלא חיסרון באחר, בזולת, בבורא. יש לי כלי לפני, אני מרוחק ממנו, הוא לא חלק ממני, ויחד עם זאת אני ממלא אותו, דואג לו, למרות השנאה שיש לי כלפיו, יש לי גם אהבה.

המשך לקרוא »

הכל תלוי בנו

הכל תלוי בנו

מהי המחויבות שלנו כלפי העולם. כל הנשמות קשורות במערכת אחת, ועל ידי הלימוד שלנו אנחנו משפיעים על כל העולם. רק החיבור בינינו יכול לחייב את העולם להשתנות, וכשאנחנו נבנה בינינו את מערכת היחסים הנכונה היא תשפיע על כל העולם. זו אחריות מאוד גדולה שיש עלינו, ועלינו למהר.

המשך לקרוא »

ME או WE

WE

לחשוב על אחרים זה הרבה יותר מועיל לחשוב על עצמך. כשאדם מתקרב לתכונת ההשפעה הוא משתדל כל הזמן להיות בהרגשה פנימית, בערבות, שלא יחסר לחברים שלו כלום ושהם יתחזקו בכוונה, יתמידו ולא ישכחו. כי מחשבה על עצמי לא מביאה לתיקון, אבל השקעה באחרים היא תמיד בכיוון הנכון.

המשך לקרוא »

תורה זה הוראה

תורה זה הוראה

מורה, לימוד, קבוצה. יש לשמוע למרכיבים האלו, מורה, לימוד (ספרים), קבוצה בכדי להתקדם. אם אדם מאוד רוצה, ומוכן לבטל את עצמו כלפי שלושת המרכיבים האלו, מוכן להשתנות על-ידם,להיות חומר גלם בידיהם, רוצה שצורת הבורא תתלבש בו – הוא מתחיל להרגיש את השינויים וכך הוא מגיע לדבקות.

המשך לקרוא »

להידבק בעליון

להידבק בעליון

איך אני יכול לדעת שאני בכיוון הנכון? השכל והרצון, המוח והלב, צריכים לעבוד יחד, בצורה הדדית, מתוך הבנה שאני מוסר למוח את השלטון ולא הולך אחרי הרצון. אני מכניס את הראש שלי לאח"פ דעליון, לקבוצה, ודבק בה. רק כך אני יכול להתעלות מעל הרצון שלי ולדעת שאני הולך בכיוון הנכון.

המשך לקרוא »