Home >> עצות וקטעים (page 10)

עצות וקטעים

אין עוד מלבדו

אין עוד מלבדו

על מה עדיף לחשוב על החיבור או על "אין עוד מלבדו"? בלי "אין עוד מלבדו" אין חיבור. אם יש עוד משהו מלבדו,  בשביל מה להתחבר? דווקא "אין עוד מלבדו" מחייב אותי להגיע לדביקות עימו.

המשך לקרוא »

הכרחיות מול רצון

הכרחיות מול רצון

קל לי לבטל את הרצונות החומריים של הגוף כמו מותרות, מוצרים חדשים וכדומה. אבל איך אני יכול מבחינה מחשבתית להיות ברצון לחיבור, למטרה, בזמן שאני חושב רוב הזמן על הכרחיות? התשובה היא לא להחשיב את שעות העבודה וההתעסקות בהכרחיות מעבר למה שחייבים. יש לראות בזה משהו שאני חייב לבצע בעל-כורחי, מחוסר ברירה, ולא יותר מכך. אם אדם צריך לעבוד עשר שעות ביום בשביל ...

המשך לקרוא »

מה המטרה?

מה המטרה

הצלת העולם היא רק ע"י שינוי פנימי בכל אחד ואחד. המטרה היא להיות מסוגלים להתחבר בינינו כאיש אחד בלב אחד. בשביל להגיע לזה צריך, קודם כל, להבין את הצורך בחיבור. כל העולם רוצה שינוי ולא מסוגל לעשות אותו, כי השינוי החיצוני יכול לבוא רק מתוך השינוי שבתוך האדם. הצלת העולם יכולה להיעשות רק ע"י חינוך האנשים וע"י השינוי הפנימי שהם יחוללו ...

המשך לקרוא »

משחקים בהשפעה

משחקים בהשפעה

המשחק בהשפעה הדדית הוא הדרך להתקדם למטרה. בכל התפתחות יש מצוי ויש רצוי, יש את המטרה ויש את ההשתוקקות להגיע אליה, וההתקדמות היא בצורת משחק – אני מייצב מטרה ודמות עתידה שאני רוצה להיות, חוקר את מצבי הנוכחי ומחפש איך לגשר על הפער. אצלנו הצורה העתידית היא הבורא, הדרך לגשר על הפער היא החיבור עם האחרים ושם המשחק הוא השפעה הדדית.

המשך לקרוא »

השינוי האמיתי יבוא מתוך האדם

השינוי האמיתי

יש היום המון אנשים שקשה להם- זוגות לא יכולים לקנות בית, רופאים מתמחים ועוד. הם עושים פעולות קיצונית מאוד, שביתות, מחאות. יש להם חיסרון. למה שאנחנו לא ננצל את החיסרון הזה, ונביא להם את הפיתרון? שינוי אמיתי יכול לבוא רק מתוך האדם ולא מתוך זה שאתה משנה את החברה או מחליף את הממשלה. אנחנו לא יכולים לגשת לאלו שיושבים ברחוב כי הם ...

המשך לקרוא »

ממעשיך הכרנוך

ממעשיך הכרנוך

קודם מפעילים את המערכת, ואחר כך מתחילים להבין אותה. הקבוצה היא כוח פנימי גדול, ובחיבור בינינו אנחנו נעשים דומים לבורא ומעוררים את העולם כולו. אנחנו לא מבינים איך המערכת פועלת, אבל אנחנו מפעילים את כח הסגולה שבה על ידי הכוונה שלנו. אחרי שנפעיל את המערכת הרוחנית היא תתחיל לשנות אותנו כך שנתחיל להבין איך היא פועלת. זה נקרא "ממעשיך הכרנוך".

המשך לקרוא »

הבנה או מחשבה

הבנה או מחשבה

האם לנסות להבין את הטקסט של הזוהר בעת קריאתו ? הזוהר מתאר את צורות הקשר בינינו. יחד, בעת קריאה בזוהר, אנחנו מחפשים את אותו הקשר, שהוא הכלי הרוחני בו מתגלה הבורא, בתוך אותו רצון הדדי משותף שלנו, בתוך השכינה.  לכן, בעת הקריאה, עלינו לחשוב רק על זה ולא לנסות להבין את הטקסט. זה לא יעזור.

המשך לקרוא »

גילוי והסתר

גילוי והסתר

איך להתייחס נכון לחבר בנפילה? אם אני רואה שהחבר נפל מהכוונה אני צריך לעזור לו מבחינה חיצונית, ובפנימיות להצדיק אותו, ולחשוב שאני הייתי נופל הרבה יותר נמוך. ויותר מזה, אני צריך לראות שהבורא סידר לחבר נפילה כדי  שאני אתעלה מעל המחשבה הזאת ואבין שהחבר נמצא בגמר תיקון, ובגלל הקלקול שלי אני רואה אותו כאילו הוא נפל.

המשך לקרוא »

מהי השפעה?

מהי השפעה?

השפעה זה שאני בפעולה שלי ממלא חיסרון באחר, בזולת, בבורא. יש לי כלי לפני, אני מרוחק ממנו, הוא לא חלק ממני, ויחד עם זאת אני ממלא אותו, דואג לו, למרות השנאה שיש לי כלפיו, יש לי גם אהבה.

המשך לקרוא »

הכל תלוי בנו

הכל תלוי בנו

מהי המחויבות שלנו כלפי העולם. כל הנשמות קשורות במערכת אחת, ועל ידי הלימוד שלנו אנחנו משפיעים על כל העולם. רק החיבור בינינו יכול לחייב את העולם להשתנות, וכשאנחנו נבנה בינינו את מערכת היחסים הנכונה היא תשפיע על כל העולם. זו אחריות מאוד גדולה שיש עלינו, ועלינו למהר.

המשך לקרוא »