Home >> Tag Archives: לב

Tag Archives: לב

שמן וקטורת

שמן וקטורת

על משמעות הכתוב בספר הזוהר "שמן וקטורת ישמח לב". "לב" פירושו רצון, "קטורת" פירושה אור החסדים, אור חוזר, ו"שמן" פירושו אור חכמה. ולפי כך הכתוב "שמן וקטורת ישמח לב" מדבר ברצון שיש בו אור חסדים, מסך ואור חוזר, ואז הוא כבר יכול לקבל אור חכמה בתוכו ולכן זה נקרא שמחת הלב, שמחת הרצון.

המשך לקרוא »

עומק הלב

עומק הלב נקרא, נקודת ההבחנה שהאדם לא יכול להגיע אליה כי בעומק הלב יושב אותו הכוח העליון שמחזיק את הלב, שמחזיק את הרצון שהוא סוד החיים. יחד עם זאת ניתן לפנות מעומק הלב מאותה הנקודה שנמצאת בי בפנים שהבורא הוא זה שמייסד אותה, וגורם לי את כל המחשבות והרצונות . אם אני פונה אליו מאותה נקודת הקשר עימו אז הגעתי ...

המשך לקרוא »