Home >> Tag Archives: אדם

Tag Archives: אדם

ערב רב

בני ברוך

מה פירוש המושג "ערב רב" בחכמת הקבלה. המושג "ערב רב" מדבר על הרצונות הפנימיים שבאדם שכביכול תומכים בדרך הרוחנית, כאילו אומרים שכן צריך להתקדם, אך הכוונה שלהם היא להשתמש בבורא, באור העליון על מנת לקבל. זוהי הקליפה הכי ערמומית כי הרצונות הללו רוצים להשתמש בתורה למטרת כל מיני דרישות האגו שבארציות, שבעולם הזה.

המשך לקרוא »

אהבה

אהבה

מהי "אהבה" לפי חכמת הקבלה. "אהבה" פירושה התחשבות בכולם כבמערכת אחת, שהאדם מרגיש את כולם כמו חלקים ממנו כי אנחנו באמת כך קשורים. זהו היחס ההדדי, בהתחשבות המלאה בין כולם, הקשר הנכון בין כל חלקי הטבע שהוא מערכת אחת אינטגראלית.

המשך לקרוא »

להיות בחיבור

להיות בחיבור

ההתקדמות שלך תלויה בחיבור הפנימי ולא במיקום הפיזי. אם אדם נמצא בחיבור עם אחרים הוא מתקדם. זה לא חשוב איפה הוא נמצא ומה הוא עושה. אם הוא נמצא בחיבור פנימי עם אחרים, אם הוא מתקן את החיבור שלו איתם, הוא מתקדם. אדם יכול להיות בקבוצה 20 שנה ולא להתקדם. הכל תלוי בחיבור הפנימי.

המשך לקרוא »

מלחמת המכבים ביוונים

מכבים ביוונים

מהי המשמעות הפנימית של מלחמת המכבים ביוונים ואיך היא קשורה ליחס בין העולם הזה ובין העולם העליון. "מלחמת המכבים ביוונים" היא מלחמה שמתרחשת בתוך האדם בין שני כוחות, שתי גישות למציאות. השם "יוונים" מורה על כך שהאדם מברר כל מצב ומצב בתוך הדעת, זאת אומרת לפי השכל שלו, לפי הרגש שלו, לפי ההבנה שלו, לפי מה שהוא יכול לקבל בתוכו, ...

המשך לקרוא »

בחירה בסביבה זו כל החוכמה

בחירה בסביבה

בדורות הקודמים האדם השתמש בסביבה כדי ליצור לעצמו עולם טוב יותר. בתקופתנו הולך ומתגלה לעינינו אט אט שהסביבה היא לא רק הדרך לשפר את חיינו הפיזיים אלא הסביבה קובעת לנו את המחשבות הרגשות והרצונות, ולכן הדבר הכי טוב שהאדם יכול לעשות עבור האושר שלו הוא לבחור לעצמו סביבה טובה. חוכמת הקבלה, שלומדיה נקראים בני ברוך, מפלרטטת רבות עם המושג סביבה, ...

המשך לקרוא »

קדימה, למצב הבא!

מצב הבא

לא כדאי להיתקע באותו מצב, זה לא מועיל. צריך להמשיך קדימה, למצב הבא. "ישראל" ו"אומות העולם", אלה מצבים פנימיים שמתחלפים באדם כל הזמן, וזה לא תלוי באדם עצמו. האדם צריך רק ללחוץ על הגז ולהמשיך קדימה כמה שאפשר – להשתדל להיות במחשבה על ההתקדמות הרוחנית, לקראת השפעה, כל כמה שהוא מסוגל. בהתאם להשתדלות שלו ישתנו בו המצבים בתדירות גבוהה. לא ...

המשך לקרוא »

קבלה מעשית

קבלה מעשית

מהו המבחן המעשי לבחינת כוונות עצמית? הדבר המעשי שחכמת הקבלה מציעה לבחינת הכוונה האמיתית של האדם הוא עבודה בקבוצה שמזרזת את ההתפתחות האישית, ונותנת לאדם לראות מקום בו הוא יכול להשיג את גילוי הבורא. רוב הזמן האדם עסוק בלכסות ולהסתיר את הרוע שבו, את השנאה לאחר, את הקנאה, התאווה והכבוד ששולטים בו. אדם חייב להרגיש את עצמו כל הזמן, בתת ...

המשך לקרוא »

לעורר את הרצון

לעורר את הרצון

האם כדאי לנסות לעורר את הרצון להשפיע בצורה מלאכותית, וללכת נגד הרצון שלי? חייבים לעורר את הרצון בצורה מלאכותית ! אחרת, אם אעבוד לפי הרצון שלי, שהוא רצון לקבל, אז כל מה שמרגיש טוב בתוך הרצון – אעשה, ומה שלא…לא אעשה. בצורה כזו לעולם לא אצא מהרצון לקבל שלי. אדם נקרא מי שמוציא מתוכו את ההבחנה הזו שנקראת אדם, ושם ...

המשך לקרוא »

יהודי שמגיע לשער הדמעות

שער הדמעות

מי נקרא "יהודי" ומה זה נקרא "להגיע לשער הדמעות". "יהודי" נקרא מי שמשתוקק לייחוד, לחיבור עם הבורא, ואת החיבור עם הבורא משיגים דרך החיבור בין הנבראים, מתוך הכלי שמתקנים אותו בחיבור ההדדי בין החברים המשתוקקים לדבקות. וכשהאדם מתחיל לחשוב על החברים, אז הוא מתחיל גם כן למדוד, האם יש לו את הנחיצות הזאת להיות "יהודי", להיות באיחוד עם הבורא או ...

המשך לקרוא »

להעלות מ"ן

מ"ן

מה זה נקרא "להעלות מ"ן" בעבודה הרוחנית. מ"ן (מי נוקבין), נקרא החיסרון שהאדם מרגיש לחיבור עם זולת כדי לגלות שם את הבורא, את הכוח המשפיע הכללי. ואם החיסרון הזה הוא גבוה מכול החסרונות האחרים, גדול מכולם, עדיף מכולם, אז זה נקרא שהוא "עולה", זה נקרא שהאדם "מעלה מ"ן".

המשך לקרוא »