Home >> מילון מושגים (page 11)

מילון מושגים

הכרחיות

הכרחיות

מהי הכרחיות ברוחניות ? הכרחיות נקרא שאנחנו בעצמנו לא רוצים לקבל יותר בגלל שאנחנו רוצים שהפיצוי שלנו על יתר הדברים שאנחנו מוותרים עליהם יהיה פיצוי רוחני. בחכמת הקבלה זה לא נקרא שאנחנו מגבילים את עצמנו מלמעלה. הכרחיות נקרא שאני משתוקק לרוחניות ואני כולי ברוחניות, אלא ששכחתי שאני צריך לקבל 1000 קלוריות ביום לגוף שלי כדי שיתקיים. לדוגמא: פרה שאוכלת מהבוקר עד ...

המשך לקרוא »

זמן

זמן

מהו זמן ברוחניות? זמן ברוחניות זה מספר פעולות, סיבה ומסובב שאתה מבצע. הזמן הגשמי לא לקשור להתפתחות הרוחנית. בזמן גשמי גדלים גופים גשמיים, ברוחניות אין זמן.

המשך לקרוא »

השתוות

השתוות

מהי השתוות רוחנית ? אני לא יודע מי ומהו הבורא, מי ומהו האור העליון. אני לא מכיר אותם. הכול נסתר. כל העולמות נסתרים מאיתנו ומה אני כן מרגיש? את העולם שלי הקטן. איך אני יכול להרגיש את כל המציאות? אומרים לך שיש לך נקודה שבלב ויש לך משהו שנקרא קבוצה, ואתה צריך להתחבר איתם, להידבק לדופן הרחם, לקבוצה. כמו שכתוב בספרים. ...

המשך לקרוא »

חיבור

חיבור

מהו חיבור ברוחניות? חיבור זה משהו שלא קיים בך ולא קיים בי, חיבור זה משהו שקיים בינינו. הוא לא קיים בך אז אל תחפש אותו בפנים. אני אוהב את החבר, הוא נמצא אצלי בפנים וזה בסדר. וגם הוא אומר שהוא אוהב אותי ושאני נמצא אצלו בפנים, אבל זה עדיין לא נקרא חיבור כי כך כל אחד כך מרגיש את השני. חיבור ...

המשך לקרוא »

ספינה

ספינה

מהי ספינה ברוחניות? "ספינה" הינה ,מחשבות ורצונות משותפים, שמתחברים יחד לרשת שנקראת "סירה", "ספינה". "לקדוח חור בספינה" הכוונה למחשבה על תועלת אישית ולא כללית. במידה שאני  לא חושב על הרשת הזאת אלא מבדיל את עצמי מכולם ולא נטבע בתוכם, לא נקשר בתוכם, לא נעלם בתוכם, לא מבטל את עצמי לגמרי כלפיהם אז זה נקרא שאני "קודח חור". בעצם החור הוא המחשבות ...

המשך לקרוא »

גלות

גלות

מהי גלות ברוחניות ? גלות היא אותה הגאולה שאני מרגיש שאני צריך אבל אין לי, אבל יחד עם זאת כבר ישנו בי הציור העתידי של הגאולה. זאת נקראת הרגשת הגלות. אני מבין מה אני רוצה, אני מרגיש את מה שאני צריך וחסרה לי רק ההתגשמות הזאת.

המשך לקרוא »

אברהם

אברהם

מהו אברהם ברוחניות. לפני גלות מצרים הרוחנית  העבודה שלנו מתחילה מאברהם שהיא תכונת הקדושה, חסד, הנקודה הגבוהה ביותר בגוף של הנשמה שאין לה שום עביות.

המשך לקרוא »

חיבור

חיבור

מהו חיבור ברוחניות? חיבור זה משהו שלא קיים בך ולא קיים בי, חיבור זה משהו שקיים בינינו. הוא לא קיים בך אז אל תחפש אותו בפנים. אני אוהב את החבר, הוא נמצא אצלי בפנים וזה בסדר. וגם הוא אומר שהוא אוהב אותי ושאני נמצא אצלו בפנים, אבל זה עדיין לא נקרא חיבור כי כך כל אחד כך מרגיש את השני. חיבור ...

המשך לקרוא »

עשרים שנה

עשרים שנה

מהם עשרים שנה ברוחניות? 20 שנה זה מידה שלמה. אנחנו יודעים שאדם שנולד, מגיע בגיל שנתיים ליניקה, לגיל 9, לגיל י"ג, ואח"כ לגיל 20. 20 שנה זה נקרא שהוא שולט כבר בכל הרצון שלו והוא מוכן להשתמש בו בע"מ להשפיע. מ-20 שנה והלאה זה כבר נקרא אדם. 13 שנה זה עדיין לא נקרא אדם אלא מגיל 13 ועד 20 הוא כבר ...

המשך לקרוא »

מהו גוי ברוחניות?

חכמה בגויים תאמין

במילים יש לך הרבה  חכמים בעולם וגם כאן "חכמה בגויים תאמין". הבדל בין גוי לישראל הוא שגוי מבין את כל עבודת ה', ממש מבין את כל עבודת ה', ואנחנו לא מדברים סתם על ה"אינשטיינים" שבחוץ. "גוי" נקרא אצלנו, שהוא מבין את כל העבודה הרוחנית בשכל, אלא שהוא לא מבצע את התיקון בפועל. "ישראל" שנקרא ישר-אל, מבין את עבודת ה' וגם ...

המשך לקרוא »