Home >> כללי

כללי

הרב ד"ר מיכאל לייטמן | חלק ב

"שמח אני שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת" (בעל הסולם, "תורת הקבלה ומהותה") לאחר חיפושיו הרבים, הגיע מיכאל לייטמן אל הרב"ש, הרב ברוך שלום הלוי אשלג. הוא מצא שם לימוד סדור ומדויק של חכמת הקבלה לפי שיטתו של אביו של הרב"ש, בעל הסולם. שיטה המאפשרת לגלות את משמעות החיים ולקבל מענה לכל השאלות שהטרידו אותו. תוך זמן ...

המשך לקרוא »

הרב ד"ר מיכאל לייטמן | חלק א'

הרב ד"ר מיכאל לייטמן נולד בשנת 1946 בעיר ויטבסק, ברית המועצות דאז. מגיל צעיר הטרידו אותו שאלות רבות על החיים, הוא רצה לגלות מה מטרתם ומשמעותם. הוריו עבדו כרופאים, ולייטמן פנה גם הוא לכיוון המדעי במטרה למצוא שם תשובות. הוא למד ביוקיברנטיקה רפואית, ועבד בלנינגרד כחוקר במכון ההמטולוגי. בחלוף השנים, במקביל לעבודתו כמדען, השתוקק לייטמן לעלות ארצה, ולאחר ארבע שנים ...

המשך לקרוא »

תפילת רבים

תפילת רבים

מהי תפילה ומתי היא נקראת "תפילת רבים". התיקון נעשה ע"י פעולה שנקראת "תפילה". "תפילה" היא גילוי החיסרון האמיתי שבאדם. עבודת התפילה נקראת "להתפלל", שפירושו לדון את עצמו, לברר את עצמיותו. התפילה יכולה להיות רק עבור החיבור ואין שום דבר אחר שצריך להתפלל עבורו. זה נקרא "תפילת הציבור" או "תפילת רבים". כי חיבור זה תכונת הבורא וחוסר החיבור זהו הסיבה אמיתית ...

המשך לקרוא »

ערב שבת

שבת

מהו ערב שבת ברוחניות. מדובר על הרצונות שלנו, איך שהם מתחברים יחד לאיחוד מיוחד שנקרא ערב שבת, שהוא סיכום של כל התיקונים שעשינו במדרגה בה אנו נמצאים. עברנו את כל התיקונים בחג"ת נה"י, הגענו לסיום שלהם, וזה נקרא המדרגה השביעית, שבת. במדרגה זו אנחנו לא מבצעים אף תיקון נוסף, אלא החיבור בין כולם שנעשה ביום השישי מתגלה לנו והגילוי שלו ...

המשך לקרוא »