Home >> עצות וקטעים >> רצון או שכל
רצון או שכל

רצון או שכל

האם אני צריך לשנות את הרצון או את השכל? השכל תמיד משרת את האגו, וכך היה לאורך כל התפתחות האנושות, אבל זה נכון רק למדרגות דומם, צומח וחי. היום אנחנו צריכים לעלות לדרגה חדשה, רוחנית, דרגת המדבר, וכל ההסתכלות שלנו על העולם צריכה להשתנות. השכל לא רוצה לעבוד על השפעה, כי אין לנו רצון להשפיע. כשיבוא הרצון להשפיע, השכל יעבוד איתו יחד, כי השכל עובד עם הרצון.השכל הוא כמו מכונה, מחשב, ולא משנה לו איזה נתונים לעבד. בינתיים הוא מקבל נתונים מהרצון לקבל. מה שאפשר לעשות זה רק להזמין את האור המקיף שיתקן את הרצון. האור לא מתקן את השכל. האור יתקן את הרצון והשכל ישרת את הרצון החדש.