Home >> עצות וקטעים >> קריאה לתיקון העולם
קריאה לתיקון העולם

קריאה לתיקון העולם

האם כדאי לקרוא בספר הזוהר גם ללא הכוונה הנכונה? אם אדם הולך לקראת התיקון, חכמת הקבלה מועילה לו. הסגולה שבספר הזוהר מתחילה לפעול על האדם הרבה לפני שהוא מרגיש את השפעתה או מודע לקיומה. אחד האמצעים להתקדמות הוא ספרים, ולכן ודאי שקריאה בספר הזוהר, אפילו בכוונה להיטיב לעצמו, עושה טוב ומושכת אור מקיף. כל האנושות צריכה לנוע בכיוון מטרת הבריאה, ורצוי שיהיה לכל אחד קשר למקורות גם אם עדיין לא התגלתה בו הנקודה שבלב.