Home >> מילון מושגים >> סגולה
סגולה

סגולה

מהי "סגולה" לפי חכמת הקבלה. "סגולה" זה נקרא שאני עושה פעולות, אך אני לא יכול לבדוק את הקשר הישיר בין הפעולה והתוצאה, כי המנגנון שפועל מאחורי הקלעים, החוק שלפיו הדברים מקושרים נסתר ממני, ולכן זה נקרא "סגולה". כלומר סגולה זה לא משהו על טבעי אלא זהו חוק שבינתיים נסתר ממני.