Home >> עצות וקטעים >> מהי השפעה?
מהי השפעה?

מהי השפעה?

השפעה זה שאני בפעולה שלי ממלא חיסרון באחר, בזולת, בבורא. יש לי כלי לפני, אני מרוחק ממנו, הוא לא חלק ממני, ויחד עם זאת אני ממלא אותו, דואג לו, למרות השנאה שיש לי כלפיו, יש לי גם אהבה.