Home >> עצות וקטעים >> המצב הבא
המצב הבא

המצב הבא

הכל תלוי בהכנת החיסרון הנכון בצורה הנכונה. אנחנו נמצאים לפני אירוע משמח, וכשאנחנו מתכוננים אליו אנחנו כבר נהנים מהאורות העתידיים שנקבל ממנו, ומקבלים מכך התפעלות. הצלחת הכנס תלויה בהכנת החיסרון – מה אני הולך לתקן? מה יצא לי מזה? איך אני הולך להשתתף? אני צריך לתאר לעצמי שאני כבר שם, כמו ילד שמתאר לעצמו מה יהי ומזה גדל. זו חובה. אם אדם לא נמצא בציפיה הזאת למה שיקרה, אפילו אם הוא בדאגות וחרדות ולא בהתפעלות ושמחה, אם הוא לא מכין את החיסרון, הוא גם לא ירוויח דבר.