Home >> שיעורי קבלה >> החיבור בינינו

החיבור בינינו

החיבור בינינו יביא אותנו לחיבור עם הטבע, והחיבור עם הטבע יביא אותנו להבנה, שוויון וכלכלה צודקת

הכל זה מהאור
הכל תלוי במשתמש, בכלי, ובאיך שהכוח עצמו מתלבש בו. האור העליון כולל הכל, כולל וכל ההתפעלויות וההתרגשויות שהכלי חש בו הם מהאור. הן כל הדברים הטובים והן כל הדברים הגרועים באים מהאור, וכמו בחשמל, תלוי במשתמש איך הוא משתמש בו.

להרגיש את תופעת האור
קבלה לעם – בני ברוך מסבירים שאנחנו צריכים להבין שהטוב והמיטיב שהבורא מתכוון אליו, זה האור שיכול להתקבל, להתגלות, תופעה כזאת שיכולה להתגלות רק בכלים דהשפעה. אי אפשר לקבל אותה בכלים דקבלה, היא לא קיימת. לכן ומפני שכלי דהשפעה הוא מוגבל, והטבע של האור הוא משורשו טוב ומיטיב לא מוגבל, לכן רק בכלי שכולו להשפיע אפשר להרגיש את התופעה הזאת שנקראת אור, חיים. וצורות אחרות לא נקראות חיים או אור, כי הן הפוכות.

נותן חכמה לחכמים
חכם – מי שמבין שהוא לא נמצא בטבע ההשפעה ושאליו הוא צריך להגיע, כדי לקבל את אור האהבה, אור החיים.

בקבוצה כולם שווים
החברה חייבת להיות הומוגנית לחלוטין, ומשתוקקת לחיבור של אחדות וערבות. אם הם מתגברים על כל הקושיות והבעיות, ורוצים לייצב את עצמם בצורה כזו שהם באמת ירגישו ביניהם את תכונת ההשפעה השולטת, אז קשר כזה נקרא שכינה – רצון משותף בין החלקים הזרים שרוצים להתחבר. ואז לפי מידת הרצון לחיבור, השתוקקות, החיסרון ביניהם, הם מעוררים על עצמם את האור המחזיר למוטב, והכלי הזה מתמלא בצורת ההשפעה ובמילוי של ההשפעה שנקרא האור העליון, הבורא שכבר שורה ביניהם. זו העבודה גם לפרט וגם לכלל – לכל האנושות, שתגיע לזה לא מתוך ניצוץ שיתעורר בה אלא מתוך ייסורים, הכוונת ישראל ודעת הקהל הכללית.

צריכים להזדרז
הבעיה שלנו היא שאנו צריכים לספק לאומות העולם את שיטת התיקון לפני שהם מתקדמים, כי בינתיים הם מתקדמים יותר ממה שאנחנו נותנים להם, מביאים להם את שיטת התיקון. נדמה לנו שאנחנו מתקדמים והם נמצאים רחוק מאיתנו ,אך זה לא כך. הם דווקא מתקדמים ומוכנים לקבל מאיתנו את שיטת התיקון. אנחנו צריכים להזדרז מאוד.

להכין בקשה
לפני הפגישה עם האור המחזיר למוטב הטמון בתוך ספר הזוהר, אנחנו צריכים להכין את החיסרון לאור הזה, חייבים להכין בקשה, אחרת זה נקרא זלזול. "אסור ללמוד תורה לעכו"ם", זאת אומרת למי שאין באמת בקשה לתיקון.

תורה על פי הקבלה
התורה – התבנית, התוכנית שדרכה פועל הכוח העליון, ודרכה הוא בורא את הרצון לקבל שבו הוא מטביע את עצמו בצורה ההפוכה, כדי שהרצון ישווה את עצמו אליו.

מביאים אותנו כדי שנממש
השגת הרוחניות היא תמיד בכלים של הזולת ולא של עצמו. ולכן אם אין לך אגו שעל-פניו אתה צריך להתחבר, אין לך תורה.
אנו צריכים להבין שדרגת אבות היא דרגה קלה, וגם הדרגה שלנו היא לא קשה ומביאים אותנו לתורה כדי שנממש . העביות גדולה באמת נמצאת באלו שלא מתעוררים ממש. הם נושאי העביות ולכן אנו צריכים להבין שאחרינו באים אחרים אלו שעדיין לא גילו צורך, וכך מתקדמים – מזך לעב.

להשתנות כלפי הטבע
עד היום היינו משתנים על-ידי הטבע והיינו מנסים לשנות את הטבע. מהיום והלאה אנו לא משתנים יותר והטבע לא משתנה יותר; הטבע מציג את עצמו כלפינו כמערכת אחידה, ואנו צריכים להשתנות כלפיו.

להיות בטבע אחיד
כדי להיות דומה לצורה שהטבע מציג לי, אני חייב להיות מחובר, בצורה אחידה. זה נקרא להיות בטבע האחיד.

כולם שווים
תחילה עלינו לפעול בחברה האנושית כדי לשנות האדם – כדי שאנשים יתחברו ביניהם, מדינות יתחברו, חוגים כלכליים, חינוך בעולם אחיד, שוויון בכל העולם. שוויון לא בדתות ותרבויות, אלא מעל זה – שוויון שכולם שווים, מחוברים, למרות שבפנים יש הבדל ביניהם, ושעל כל פשעים תכסה אהבה.

לחשוב על העתיד
בנוסף לחיבור ברמה האנושית צריך להתייחס לטבע – דומם, צומח וחי, שלא נהרוס כדור הארץ, שהוא של כולנו – שלא יתרוקן. אנו חייבים לחשוב על העתיד.

לעבור לשיוויון
מעבר לצורך הקיומי, החיבור צריך להיות גם לצורך ובראי העתיד. עלינו לתכנן את עצמנו לעתיד, ולראות מה אנו משאירים לילדינו. אנו צריכים לברר איך לעבור לשיווין ולחלוקה מאוזנת, אחרת ודאי שנגיע לקריסה כזו שאין ממנה מוצא.

כולם מתחברים להשפיע לבורא
השוויון יכול להיות רק בזה שכולם מתחברים להשפיע לבורא. רק שיש מטרה שהיא השפעה, שהיא לא הדדית בלבד.