Home >> מילון מושגים >> דרך ארץ
דרך ארץ

דרך ארץ

מהי דרך ארץ ברוחניות ? המקובלים מייעצים לנו בהתאם לחוקי המציאות, חוקי העולם, שהם גילו. אנחנו צריכים לממש את אותם עצות, לבצע אותם, ולא להמציא פתרונות משלנו.

אם לא נממש את העצות שלהם, אנחנו נתקדם אבל בדרך "בעיתו". אם נתקדם, נתקדם לא בדרך "אחישנה" ולא בדרך "בעיתו", אלא באמצע, בדרך "ארץ".

זאת לא דרך טובה ולא דרך רעה, אבל לפחות ככה ניתן להתקדם. בכל מקרה חייבים מאין ברירה לחשוב על החיבור, על האיחוד.