Home >> מילון מושגים >> בריאה
בריאה

בריאה

מהי בריאה ברוחניות ? "יש מיש" מגיע מהבורא וזה הבורא עצמו, כלפינו. הבורא הוא השפע, הוא הרצון להשפיע, והוא כולו טוב ומיטיב לפי מחשבת הבריאה, מטרת הבריאה. הכול נמצא שם ובתוך השפע הזה מתהווה, "יש מאין", הבריאה. מאיפה נוצרה הבריאה? מ"אין". איך זה יכול להיות? לא ידוע, זה מעשה של הבורא שרק הוא יודע ומסוגל לעשות. השפע מתחיל לבנות בו, בעצמו, את הרצון לקבל אליו. איך זה קורה? ככה זה. ממש על הנקודה הזאת אין לשאול. זה נקרא בריאה, "יש מאין". חוץ מהנקודה הזאת אנחנו לומדים על הכול, ובינתיים אנחנו לא משיגים אותה. אנחנו צריכים לפתח ולתקן את הכלים שלנו, להגיע לגמר התיקון ואז כשהכלי שלנו יהיה בדיוק כמו השפע, אז אנחנו נבין גם כן מה זה "יש מאין".