Home >> מילון מושגים >> בית המקדש

בית המקדש

בית המקדש נקרא בית, מלכות, ומקדש, קודש, בינה. מלכות שמחוברת עם הבינה שמקבלת תכונות מהבינה ולפי זה יש לה פרצוף משלה נקראת בית של קדושה. בית המקדש נבנה על ידי הקבוצה הקדושה שנקראת חברא קדישא. כמו שלומדים מה זה קבוצה קדושה שרוצה להתקדם ולבנות כוח של השפעה באותה מידה יש לנו נשמה כללית שמשתדלים להרכיב אותה מהחלקים השבורים. שורש נשמה גוף זה הפנימיות שלנו ואח"כ יש את הכלים החיצוניים שהם לבוש והיכל.  הם מחוברים בצורה כזאת שג' הכלים הפנימיים, שורש, נשמה וגוף, גלגלתא ועיניים מחוברים לכלים החיצוניים, לבוש והיכל, האח"פ. בקבוצה הזאת שבה אנחנו מחוברים יחד אנחנו בונים נשמה כי ברוחניות אחד לא קיים אלא רק אוסף של לפחות 10, מנין. הקבוצה הזאת בונה לעצמה תיקון של הכלים החיצוניים שהם נקראים היכל או בית המקדש. בעבר הקבוצה הזאת עשתה פעמיים תיקון של הלבוש החיצון פעם אחת בדרגה ד/ג (מוחין דחיה) ופעם שנייה בדרגה ג/ב (מוחין דנשמה) ומסיבה זאת עכשיו אנו צריכים להגיע בקבוצה קודם כל לתיקון הכלים הפנימיים ורק אח"כ לתיקון הכלים החיצוניים. לא ניתן לבנות את בית המקדש לפני שמתקנים את הכלים הפנימיים כי האח"פ נתקן רק ע"י ג"ע. ובכך שהתחלנו לתקן את עצמנו ודאי שבזה אנו מניחים את היסוד לבניית בית המקדש ה-3.