Home >> Tag Archives: רוחניות (page 2)

Tag Archives: רוחניות

זמן רוחני, ירחי העיבור

זמן רוחני

מהו "זמן" ומהם "ירחי העיבור" ברוחניות. זמן ברוחניות לא מדבר על זמן לפי השעון או לפי איזשהו גורם חיצון שמשתנה אלא עד כמה שאני משתנה זה נקרא שעברתי זמנים אלו ואלו. לכן כשאנו לומדים על "ירחי העיבור" הרוחניים, אנו בסה"כ לומדים על השינויים שעוברים על הרצון לקבל. ובהתאם למספר השינויים האלה אנו סופרים ט' או ז' או י"ב חידושים שנקראים ...

המשך לקרוא »

מעשה וכוונה, גלות וגאולה

גלות וגאולה

מהן "גלות" ו"גאולה" ואיך הן קשורות למעשים ולכוונות שלנו. מה שמשנה את העולם זוהי הכוונה ולא המעשים שאנחנו עושים בגשמיות מתוך האגו. אפילו אם האדם עושה דברים טובים אבל הוא עושה זאת מבלי להצטייד קודם לכן בכוונה הנכונה, כדי לתקן את הלב, אז במעשים שלו הוא לא גורם לשום דבר טוב בעולם. אנחנו יכולים לעשות פעולות ללא כוונה רק אם ...

המשך לקרוא »

ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך

"ואהבת לרעך כמוך" – כמו שמדדת איך לנצל את הזולת לטובתך, אתה מודד את איך לנצל את עצמך לטובת הזולת לפני כל שיעור ולפני כל קטע שקוראים מהזוהר צריכים לחזור לכוונה: אנו מתעסקים עכשיו בתורה הפנימית שמתגלה בתוך האדם בזמן לימוד הזוהר אני משתדל לאתר את התנועות הפנימיות וההשתוקקות בעצמה היא התפילה אי אפשר לקנות את העולם הרוחני בשכל אלא ...

המשך לקרוא »

להעלות מ"ן

מ"ן

מה זה נקרא "להעלות מ"ן" בעבודה הרוחנית. מ"ן (מי נוקבין), נקרא החיסרון שהאדם מרגיש לחיבור עם זולת כדי לגלות שם את הבורא, את הכוח המשפיע הכללי. ואם החיסרון הזה הוא גבוה מכול החסרונות האחרים, גדול מכולם, עדיף מכולם, אז זה נקרא שהוא "עולה", זה נקרא שהאדם "מעלה מ"ן".

המשך לקרוא »

כסף, דמי כיס

כסף

מה הפירוש של "כסף" ו"דמי כיס" ברוחניות. "כסף" הוא מלשון "כיסופא". ברוחניות המסך נקרא כך, כיסוי של אור חסדים שמכסה את הרצון לקבל ובהתאם לגודל המסך מודדים כמה אפשר לקבל אור חוכמה. לכן בגשמיות כהעתקה מרוחניות אפשר לקנות כל דבר בכסף ובו מודדים ערך לכל דבר בעולם הזה. "דמי כיס" זה כיסוי מינימאלי שהאדם מרגיש שזה כל מה שהוא צריך ...

המשך לקרוא »

איכות

איכות

מה זה "איכות" ברוחניות. "איכות" ברוחניות נקראת מידת הבירור של הרצון להשפיע מעל הרצון לקבל. זאת אומרת יכולת הבירור בפנימיות שלו, במורכבות שלו, בתכונות ההשפעה שבו, על פני הרצון לקבל שלו.  

המשך לקרוא »

אמונת חכמים

אמונת חכמים

מהי "אמונת חכמים". "אמונת חכמים" זאת לא אמונה עיוורת, אלא היא אמצעי להתקדמות בדרך הרוחנית. הכוונה היא להיות דבוק לאותם המקובלים שעברו את הדרך והשאירו לנו את השיטה. הם מסבירים אותה בצורה מאוד הגיונית, מאוד ריאלית, לוגית, אבל בכל זאת האדם שלא נמצא בהשגה צריך עדיין להאמין במה שהם אמרו. למרות שיש לו נקודה שבלב והוא נמצא איתם באיזושהי הסכמה, ...

המשך לקרוא »

לא לשמה

לא לשמה

מהו "לא לשמה". כשהאדם רוצה לעלות לרוחניות מתוך הרצון לקבל האגואיסטי שלו שהבורא נותן לו, זה נקרא "לא לשמה" וזה לא חשוב מה בדיוק המניע שלו, אם הוא רוצה לברוח מהייסורים, או אם הוא רוצה לשלוט, או אם הוא רוצה להיות ידוע. אם למרות זאת הוא מבקש לעלות למדרגה יותר עליונה, למרות שהוא מתאר אותה מתוך הרצון לקבל שלו בצורה ...

המשך לקרוא »

הבחירה החופשית

החבחירה החופשית

מלבד הנקודה הראשונית, לא יתנו לנו יותר רצון לרוחניות; הבחירה החופשית שלך היא, להוסיף לרצון ההתחלתי שניתן לנו רצון נוסף מהסביבה "ואהבת לרעך כמוך" – אני צריך לאהוב את הרצונות לבורא של הזולת, ובמידה שאני מצרף אותם אלי, אני בונה את הנשמה שלי. עלינו "לפתוח עיניים", להסתכל על השני ולחפש במה לקנא בו בדברים החיוביים – לחפש חסרונות נוספים להתקדמות. ...

המשך לקרוא »

מסך

מסך

מהו "מסך" ברוחניות. "מסך" הוא כוח ההתגברות מעל האגו, למרות האגו, למרות שזה כל כך נעים, כל כך טעים, כל כך ברור, כל כך הגיוני. אם האדם עושה ההפך, לא לפי הרצון שלו ולא לפי היגיון שלו ולא לפי כל מיני חשבונות בתוך האגו שלו, אלא רק לפי חשבון אחד בלבד, רק מפני שזה רצון העליון, אז זה נקרא שיש ...

המשך לקרוא »