Home >> עצות וקטעים (page 16)

עצות וקטעים

להפיץ או ללמוד?

להפיץ או ללמוד?

אין לי חיסרון ללימוד אלא רק להפצה. מה לעשות? "חנוך לנער על-פי דרכו": כל אחד מתפתח בכיוון אחר ובקצב אחר. צריך להבין שאין כפייה באף צורה שאדם רוצה להתפתח. אין בנו תכונות רעות, צריך לדעת לעשות שימוש נכון בתכונות שניתנו לנו. ההפצה עם הזמן תעשה לך רצון ללימוד ולהתפתחות ולכן אין מה לדאוג לגבי כך.

המשך לקרוא »

תוצאות המחאה

תוצאות המחאה

עלינו להשקיע הכל בהפצה פנימית וחיצונית ולקבל את התוצאה באהבה. אנחנו צריכים להשפיע את מה שיש לנו כלפי העם, להכניס את הרעיון שלנו כמה שיותר – חוברות, פלאיירים, שידורים, מוסיקה, הסברה וכו', בלי להסתכל על התוצאה החיצונית של המחאה. התוצאה לא תלויה בנו. אני צריך להשקיע כמה שאני יכול, בהפצה חיצונית ובחיבור פנימי, ולקבל באהבה את כל מה שיקרה, כי ...

המשך לקרוא »

לשחק ולעבוד

לשחק ולעבוד

אנחנו משחקים, והאור הופך את המשחק למציאות. כל העבודה שלנו היא במשחק – לשחק בלהיות גדולים, ואנחנו רוצים שעל ידי הלימוד והאור החזיר למוטב, המשחק יעשה למציאות.

המשך לקרוא »

דאגה לקידום הזולת ברוחניות

דאגה לזולת

כאשר אדם נותן יגיעה כלפי זולתו לקידום הרוחניות שבהם, זה מקדם אותו בשלבים השונים. גם אם אדם לא הגיע בעצמו לרוחניות, אבל הוא דואג לזולתו בעניין זה, הוא מקבל את שכרו, כמו יהושע בן-נון שהיה עוזרו של משה ולא למד בעצמו. הוא שימש כיד ימינו של משה, כעוזרו, ולכן נוא רכש את דרגת ה"משה" אחרי משה והוביל בעצמו את העם, ...

המשך לקרוא »

לאן אני נוטה

לאן אני נוטה

אני צריך לחפש כל הזמן איך לקבל חשיבות לחיבור מהסביבה. יש בי שתי נטיות: נטייה טבעית לעצמי, ונטייה מלאכותית מחוצה לי, כלפי החיבור. אני צריך לחפש כל הזמן איך לקבל התרשמויות מהסביבה ולקבל ממנה חשיבות לחיבור וגילוי הבורא. אם אני מצליח בזה, אני מצליח לגלות את הקשר בינינו, ובמידת גילוי הקשר מתגלה הבורא.

המשך לקרוא »

במהרה, בימינו

בני ברוך

הרצון בחברה טובה יותר מושך אור עליון לכל העולם. אנחנו צריכים לצאת לרחובות ולשחק יחד עם הקהל את החברה המתוקנת. לא צריך להגיד כלום על מטרת הבריאה, אלא רק לנגן להם את המוסיקה שלנו, ולתת להם את הרצון לעולם טוב יותר. הרצון הזה כבר ימשוך את האור העליון ואנחנו נראה שאנשים שהיום בכלל לא מתעניינים בקבלה, תוך חודשיים יהיו קשורים ...

המשך לקרוא »

לצאת מעצמי כדי להתקדם

לצאת מעצמי

כאשר אני מצליח לראות בעצמי את התכונות האגואיסטיות האמיתיות, ולהתעלות מעליהן, אני יכול להתקדם באמת. כשאני מצליח להתעלות מעל המציאות שאליה אני מתייחס בשנאה ובדחיה, אני בונה גשר של אהבה. אני יוצא מעצמי ומתייחס לכל הסביבה בדאגה אמיתית, יותר מאשר לעצמי, וזה נקרא להתעלות מעל המסך. הכוונה להמצא יותר ויותר מעל האגו והסביבה ולהשתוקק לחיבור אמיתי.

המשך לקרוא »

תירגום לרוחניות

רוחניות - בני ברוך

בזמן הלימוד עלינו לחשוב על כל העולם ולהשתדל לכלול אותו איתנו. ואנחנו צריכים להשתדל ולהתאמץ לכלול את כל העולם בתיקון שלנו. שאר האנשים יודעים לצעוק רק על מילוי גשמי ואנחנו צריכים לתרגם את החיסרון שלהם לצורך רוחני, כי רק האור יכול למלא את האדם. ובזמן הלימוד עלינו לחשוב על כל העולם ולחבר אותו איתנו יחד, וכך נצליח.

המשך לקרוא »

בלי הפצה לא תתקדם

התקדמות רוחנית

ההתקדמות שלנו היא בתרומה לעולם, ובלי זה אין לנו זכות קיום. ההתקדמות שלנו היא בכמה שאנחנו יכולים לתרום לעולם בכלל ולעם ישראל בפרט, בלי זה אין לנו זכות קיום. צריך לעשות פעם-פעמיים בשבוע ערב של הפצה במאהלים, להזמין אנשים ולדבר איתם. מי שלא משתתף בזה, מי שלא יכול להתגבר על העייפות, לא יכול להתקדם. מי שלא משתתף בהפצה אין לו ...

המשך לקרוא »

הפצה חיצונית וחיבור פנימי

הפצה פנימית וחיצונית

לעיתים יש בלבול בין הפצה חיצונית לחיבור פנימי. אני חושש שאם אגיע כל יום לעם המוחה במאהלים, ייגמר לי הכוח לעבודה פנימית. יתכן ויש בזה מן האמת. עיסוק יתר בהפצה חיצונית עלול לבלבל. אבל יחד עם זאת, חשוב להשאר מחובר לעם, לספוג מהם, להבין את הרצונות שלהם ואת הלך הרוח. לכן חשוב להשקיע גם בהפצה החיצונית אבל לא להזניח את ...

המשך לקרוא »