Home >> עצות וקטעים (page 15)

עצות וקטעים

בירור, מיון וחיבור

בירור, מיון וחיבור

עלינו לברר רצונות, למיינם לאפשרי ובלתי אפשרי, ולחבר את עצמנו למטרה. כל העבודה שלנו היא עבודת בירור, מיון וחיבור: בירור מהם הכלים ומהן התכונות שבתוך הכלים – תכונות קבלה או תכונות השפעה. מיון לדברים שאני יכול לתקן ודברים שאיני יכול לתקן, ואת זה עושים בעזרת קבוצה והפצה, והיצמדות לדברים שאני יכול לשנות. חיבור, הוא החיבור שלי לקבוצה, ללימוד, להפצה ולבורא, ...

המשך לקרוא »

תוכנית עבודה רוחנית

תוכנית עבודה רוחנית

כל אחד חייב להיות עסוק ומחוייב למטרת הבריאה. כל אחד צריך ללחוץ על עצמו כל הזמן קדימה, לזרז את ההתפתחות שלו כמה שיותר. כל אחד חייב להיות עסוק בתוכנית ידועה מראש ומחוייב ללוח זמנים כלפי החברה, מחוייב לעשות למעלה מההרגל כל יום. ואז צריך לבדוק שלא מתעסק בשטויות אלא בדברים חשובים באמת. גם אם אני בורג קטן במערכת העבודה הקטנה ...

המשך לקרוא »

לא לסבול, לדרוש !

לא לסבול, לדרוש!

האם ההתקדמות דרך הסבל הכרחית ? לא צריך להיות סבל, לא לשקוע בכל המצבים שמתגלים לנו ולפחד או להתבייש ממה שאנחנו, כי זה הכל הבורא שמגלה לי מה הוא ברא – יצה"ר! עלינו רק להיות מוכנים להגיב בצורה בוגרת – מראים לנו כלים שעלינו לתקן, מקום לעבודה, מקום לדרוש את כוח התיקון. לכן, שלב ראשון – לא לייחס את מה ...

המשך לקרוא »

הכתר שלך – הוא המלכות שלי

הכתר שלך - הוא המלכות שלי

כתר שלי ממלא את מלכות שלך ולהיפך, ובהתאם לכך יש בינינו קשר רוחני. יש בינינו קשר לפי מה שאחד רוצה והשני יכול לתת, ומופעל מעין שירות בינינו, מרצון לקבל לרצון לקבל, כמו ז"ת ד'בינה המשפיעה לזו"ן. כך אנו מגלים ט' ראשונות, תכונות ההשפעה, ובונים פרצוף. בשביל לבנות פרצוף אני חייב להיקשר לרצון זר, כמו כתר (רצון שלי) למלכות (רצון שלך). ...

המשך לקרוא »

דאגה הדדית

דאגה הדדית

הדאגה שלנו זה לזה היא דאגה פנימית לחשיבות המטרה. מחשבות הלב עוברות לאחרים ללא מילים, ואנחנו צריכים, עם המחשבות האלה, לדאוג אחד לשני בצורה הדדית. הדאגה צריכה להיות על גדלות המטרה – שאנחנו רוצים לחזק את תכונת ההשפעה, וזו המטרה שתהיה מול עינינו תמיד. ערבות.

המשך לקרוא »

לדרוש השפעה

לדרוש השפעה

מה אנחנו צריכים לעשות, בחברה הפנימית שלנו, בכדי להגיע לערבות הדדית בינינו? עלינו לדרוש את כוח ההשפעה. לשמוע מהחברים כמה שיותר על גדלות ההשפעה ולדרוש את כוחה.לפנינו מצב טוב, הזדמנות קריטית, שבו כל מה שקורה לאחרונה בעולם ובארץ, הבעיות הכלכליות והביטחוניות,וכל מה שעובר עלינו יחד כקבוצה מבפנים, הכל מתנקז לאותה נקודה שעליה אנו חייבים ללחוץ עוד ועוד ולדרוש את כוח ...

המשך לקרוא »

הכנה וחיסרון

ספר הזוהר

מה לעשות כדי להישאר בכוונה בזמן הקריאה בזוהר? בכדי להישאר בכוונה נכונה בזמן הקריאה בספר הזוהר עלינו להכין את עצמנו לפני השיעור, כבר מהערב הקודם. לקרוא קטע לפני שינה ומיד כשאני קם בבוקר לעורר בעצמי את המחשבות הנכונות. והעיקר הוא החיסרון כי בלי חיסרון לא נגיע לכלום. אנחנו חייבים לייצב לפנינו את החיסרון הנכון – אם אני פועל מתוך הרצון ...

המשך לקרוא »

מחשבה חדשה לעם

מחשבה חדשה לעם

אנחנו צריכים לגרום לאנשים לחשוב מחשבות חדשות על ערבות הדדית. השיחות שלנו עם אנשים במסגרת המחאה צריכות להביא את האנשים להכרעה שבלי החיבור הכללי של העם, שנקרא "ערבות הדדית", לא נצליח בכלום. אנחנו צריכים לגרום להם להרגיש שמעכשיו והלאה כולנו משפה אחת, כאיש אחד בלב אחד ממש. הם צריכים לקום מהשולחן עם מחשבות חדשות, וכל אחד יחשוב על הבעיות של ...

המשך לקרוא »

אנחנו קו אמצעי

אנחנו קו אמצעי

אנחנו לא נגד אף אחד ולא בעד אף אחד, אנחנו מביאים את העולם למטרת הבריאה. אנחנו צריכים לחשוב על התיקון בלבד, ולזכור שלכל דבר במציאות הגשמית יש תפקיד מלמעלה. אני צריך ללכת בקו אמצעי – לא ימין ולא שמאל, לא נגד אף אחד ולא בעד אף אחד. אנחנו יוצאים בקו ההסברה שלנו, והוא לא ביחס לשום דבר אלא בפני עצמו.

המשך לקרוא »

להיות רגיש אליו

להיות רגיש אליו

אני צריך להיות רגיש למצבים שמגיעים מלמעלה כדי לעורר אותי. הבורא נמצא איתנו בקשר תמידי, בכל רגע ורגע. אם אני רגיש ומכויל אל הבורא, אז כל מצב ומצב מעורר אותי אליו. אם אני לא מספיק רגיש המצבים הולכים ונהיים כבדים יותר, גדולים יותר, חמורים יותר, עד שהם ירדו לרמת הרגישות הגסה בה אני נמצא ואני אבין שזה מלמעלה, כי בשביל ...

המשך לקרוא »