Home >> מילון מושגים (page 8)

מילון מושגים

כוח החיים, הכוונה

הכוונה

מהו כוח החיים המפתח את הבריאה ומהי הכוונה שמושכת אותו בדרגת המדבר. כל דרגה נוספת בהתפתחות הבריאה, אפילו בצורות החיים שבעולם שלנו, באה כתוצאה מתוספת האור שבתוך הרצון. זה הכוח שמתנגד להישאר בדרגה הנוכחית, שרוצה להתפתח והופך את עצמו לדבר שהוא הפוך מהיסוד שלו. הכוח הזה נקרא "כוח החיים". יצירת הכוח הנוסף הזה בהתפתחות הבריאה, באה על ידי הבירורים, וזה ...

המשך לקרוא »

מצוות תפילין

מצוות תפילין

מהי מצוות התפילין ברוחניות. מצוות תפילין פירושה המשכת האור. כדי שהאדם יוכל לקיים את מצוות התפילין הוא צריך להגיע לכאלו חיבורים עם הכלים החיצוניים, כלל המלכות, כך שהוא יוכל להעלות את עצמו לרצון שלו למלכות, ולעורר את כול הכלים שנמצאים בה במטרה למשוך את המאור מזעיר אנפין. ואז זו"ן (זעיר אנפין ונוקבא), שאותם הוא בעצם בונה כשיש לו השתוקקות כזאת, ...

המשך לקרוא »

משיח

משיח

מה פירוש המושג "משיח". "משיח" הוא האמצעי להביא את האור העליון שימלא אותנו, ולכן התפשטות חכמת הקבלה בכל העולם נקראת "משיח". יוצא לפי זה שכל מי שלומד ומפיץ את חכמת הקבלה הוא מביא את המשיח לעולם. כלומר ה"משיח" זה לא איזשהו בן אדם מסוים, אלא התפשטות הדעת, והתיקון שעל ידו אנחנו מגלים את הבורא ומתמלאים באור הזה. ה"משיח" הוא הכוח ...

המשך לקרוא »

תלמיד חכם

תלמיד חכם

מה הוא העיקר בזמן לימוד חכמת הקבלה ומה זאת אומרת להיות "תלמיד חכם". העיקר בזמן הלימוד הוא כל הזמן להחזיק בכוונה. לכן כתוב "לא החכם לומד" ולכן מי שלומד תורה, מי שלומד איך לקבל אור חכמה נקרא "תלמיד חכם". כלומר "תלמיד חכם" הוא כל מי שלומד מהבורא ומקבל את התכונה שלו על מנת להשפיע ואז על ידי כך הוא הופך ...

המשך לקרוא »

רשימו ומסך

רשימו ומסך

מהי המשמעות של המושגים הקבליים "רשימו" ו-"מסך". "רשימו" זה איזושהי תמונה מהמצב הרוחני, שהיא ממש אותה התמונה, אלא רק שהיא לפני המימוש שלה. "רשימו" כלול מ"כלי" ו"אור", מ"רשימו דעביות" ומ"רשימו דהתלבשות", מחיסרון מצד אחד וממילוי מהצד השני. וה"מסך" הוא זה שמקשר ביניהם, מה שעושה מה"רשימו" מצב רוחני. לדוגמא, בעולם שלנו, ישְׁנה מסעדה ויש תיאבון, אבל אני צריך להביא את עצמי ...

המשך לקרוא »

נשמה

נשמה

מהי "נשמה" ואיך מקבלים אותה. הרצון לקבל המתוקן בעל מנת להשפיע לזולת, נקרא "נשמה" ולפני התיקון אין לאדם נשמה. כלומר קודם האדם צריך לברר את הרצון לקבל המקולקל שלו, להשתדל לתקן לפחות חלק ממנו ואז זה נקרא שהוא מקבל נשמה. הדבר הזה אפשרי רק על ידי הסביבה, כשהאדם נמצא ממש בכל המאורעות של החיים האלו בעולם הזה.

המשך לקרוא »

ביטחון גשמי וביטחון רוחני

רוחניות

מה פירוש המושגים "ביטחון גשמי" ו"ביטחון רוחני". ביטחון בא ומתגלה רק בקשר בין בני אדם. ביטחון גשמי מתגלה בחברה גשמית וביטחון רוחני מתגלה בחברה רוחנית. "ביטחון גשמי" זה הביטחון של הקיום העצמי שלי, של קרובי משפחתי ושל כלל החברה האנושית, שלא יחסר להם אף פעם המילוי לצרכים ההכרחיים. "ביטחון רוחני" זה כאשר אנחנו כבר למעלה מזה, ומחפשים איך אנחנו יכולים ...

המשך לקרוא »

שליש אמצעי דתפארת

שליש אמצעי דתפארת

מהו מקום הבחירה בפרצוף הרוחני. סולם המדרגות הרוחני מסודר כך שכל עליון נמצא בתוך התחתון שלו, כך שהפרצוף הרוחני נמצא בחלקו העליון תחת השפעה של העליון ממנו ובחלקו התחתון הוא משרת את התחתון ממנו. יש רק שטח קטן שנקרא "שליש אמצעי דתפארת", ששם הוא חופשי להחליט למה הוא רוצה להיות שייך, לתחתון או לעליון. כלומר "שליש אמצעי דתפארת" זה המקום ...

המשך לקרוא »

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

משיח

מהם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד לפי חכמת הקבלה. מדובר על הכוח הרוחני שפועל בתקופה, עוצמה ופעולה מסוימת. "משיח בן יוסף" נקרא הכוח שמקבץ את כל התכונות, כל ההשפעות מלמעלה, מט' הספירות הראשונות ומביא אותם ליסוד, מכין אותם ליישום, מסדר אותם לתיקון, לשימוש הנכון ע"י התחתונים בצורה כזאת שכל אלה שכבר נמצאים ב"מלכות", כלומר אלו שמתעוררים להגיע למגע עם ...

המשך לקרוא »

מקום ריק, זיווגי ספירות

ספירות

מה זה "מקום" ברוחניות, ומתי הוא נקרא "ריק", ומה פירוש "זיווגי ספירות". ברוחניות "מקום" זה רצון. ו"מקום ריק" זה רצון שאי אפשר להשתמש בו, כי אין עליו כוונה על מנת להשפיע. "ספירות" הם תכונות רוחניות. ו"זיווגי הספירות" הם אופני ההתקשרות של התכונות השונות בתוך הפרצוף הרוחני כדי להידמות לבורא יחד בצורה האופטימאלית, המקסימאלית האפשרית בכל מצב ומצב.

המשך לקרוא »