Home >> מילון מושגים (page 12)

מילון מושגים

מהו האני ברוחניות ?

מהו האני ברוחניות

האני שלי הוא המידה בה אני מעורר את האחרים במישור הרוחני, לא אני עצמי כי האני הזה זה גשמיות. התוספת כמה שאני יכול לעורר את הרשת, ההתעוררות הזאת שבאה ממני, זה האני שלי, זה הכלי הרוחני, זו עוצמת הכלי. שם בפנים בתוך המערכת, לא כאן אצלי כי אצלי כלום לא מורגש. אתה מבין? אני עכשיו מתקדם להיווצרות הכלי הרוחני שלי. ...

המשך לקרוא »

דרך ארץ

דרך ארץ

מהי דרך ארץ ברוחניות ? המקובלים מייעצים לנו בהתאם לחוקי המציאות, חוקי העולם, שהם גילו. אנחנו צריכים לממש את אותם עצות, לבצע אותם, ולא להמציא פתרונות משלנו. אם לא נממש את העצות שלהם, אנחנו נתקדם אבל בדרך "בעיתו". אם נתקדם, נתקדם לא בדרך "אחישנה" ולא בדרך "בעיתו", אלא באמצע, בדרך "ארץ". זאת לא דרך טובה ולא דרך רעה, אבל לפחות ככה ...

המשך לקרוא »

שכל

שכל

מהו שכל ברוחניות ? בעולמינו החומרי התאים האלו שבתוך הראש שלנו נקראים שכל. ברוחניות השכל הוא לא זה אלא מה שממלא את החומר, האור. האור שמתלבש בתוך הכלי, אור החכמה שלפיו אנו מרגישים ומבינים את הבורא. אנו יכולים לקלוט את אור החוכמה בהתאם למידת ההשפעה שלנו באור חסדים. יש כאן יחס משותף בין החסדים לחכמה, אני לא יכול לתפוס זאת כמו ...

המשך לקרוא »

סגולה

סגולה

מהי סגולה ברוחניות? סגולה היא פעולה שדרכה מתקנים את הכוונה מ"על מנת לקבל" לכוונה "על מנת להשפיע", המצב משתנה והאדם מקבל טבע שני, את המימד הבא והוא לא יודע איך זה קורה לכן זה נקרא נס, יציאת מצרים, סגולה מהתורה, המאור שבה שמחזיר למוטב. על איזה מאור מדובר? אני לא יודע אלא אני רק מסכים לתוצאה מהפעולה שלו, ישנה קרינה ואני ...

המשך לקרוא »

חזרה בזמן

מהי חזרה בזמן ברוחניות ? שאלה: הזמן ברוחניות יכול ללכת אחורנית? זאת אומרת, האם אני יכול לחזור למצבים שכבר הייתי בהם? תשובה:  אין בעיה בכלל היות ומדובר בשרשרת הרשימות ואתה יכול לטייל בה, בכל השרשרת הזאת, לאן שבא לך. אם אתה בעל מסך, אז אתה בעל יכולת להיות בכל מצב, ולכן אתה יכול לקחת כל רשימו ולממש אותו. אבל בעצם אף ...

המשך לקרוא »

מדרגה

מדרגה

מהי מדרגה ברוחניות? מדרגה היא צורת חיבור מסוימת בין החלקים, בין הנשמות הפרטיות השבורות שרוצות להתחבר יחד למרות האגו שביניהן וכך אנחנו צריכים לראות כל מצב, כל המלחמות, כל הבעיות כל המאבקים שיש, מסופרים על כל מדרגה, על כל מצב שהאדם עובר. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה ועוד, בסה"כ מדובר על המאבק בעד או נגד ההתקשרות עם הזולת בקשרי אהבה. אין לאדם ...

המשך לקרוא »

העולם הזה

העולם הזה

מהו העולם הזה ברוחניות? אדם בדרך הרוחנית מתחיל לקשור את העולם הזה וגם את היחס לבורא יחד והוא לא מבדיל בין זה לזה. העולם הזה, כל מה שקורה לי כאן בכל דבר ועם כולם, הכול הם סימנים, דיבורים של הבורא איתי. אין כאן בעולם הזה מישהו או משהו אלא בסך הכול כך הבורא מצייר לי תמונה שקרית כזו שכאילו נמצאים כאן ...

המשך לקרוא »

שלמות

שלמות

מהי שלמות ברוחניות? אדם נותן יגיעה ומגיע לחיסרון, ודאי שבדרך הוא רואה שהוא צריך אמצעים שזה הקבוצה וכל העולם ומורה וספרים, לימוד, עבודה למעלה מהדעת, אבל בסופו של דבר הוא מגיע לחוסר שלמות. שלמות היא להיות בדבקות עם הבורא, עם תכונת ההשפעה שתתגלה בו, שהיא תשרה בו, ועכשיו הוא נמצא בחוסר שלמות, ממש הפוך מהשלמות. ובזה אני קובע חוסר השלמות שלי, ...

המשך לקרוא »

אלוקים אחרים

אלוקים אחרים

מהם אלוקים אחרים ברוחניות ? האדם נברא במצב שנראה לו שיש אנשים אחרים ושיש עולם גדול מסביבו, הרצון לקבל שלי, האגו שלי, ואם הוא מתאר את עצמו כיותר גבוה מהבורא, אז הוא מצייר לעצמו במקום בורא, אלוקים אחרים, זאת אומרת כוח אחר, לא בדיוק הבורא, אלא העתקה מהרצון לקבל שלו שנראה לו שזה אלוקים בהתאם לרצון הלא מתוקן שלו וזה נקרא ...

המשך לקרוא »

נגד הדעת

נגד הדעת

מהו נגד הדעת ברוחניות? נגד הדעת זה שאני לא רוצה להסכים עם האגו שלי, עם הכוונה על מנת לקבל ששולטת בי בצורה טבעית אלא אני בודק ומברר אותה, ואני רואה שבכל מקום בכל תנאי ובכל פנייה, אני נמצא תמיד בעל מנת לקבל, ואני רוצה לעבוד נגד זה. מה זה אומר ללכת נגד זה ? זה כמו לעשות צמצום. וללכת למעלה מזה, ...

המשך לקרוא »