Home >> עצות וקטעים >> התעוררות
התעוררות

התעוררות

איך אני יכול להתעורר אם לא מעירים אותי מלמעלה?  הבעיה שלנו היא איך להתעורר כשאנחנו נמצאים בניתוק. לשם כך צריך לעשות הכנות, על מנת שאני אוכל לקבל התעוררות מלמטה ולא לחכות להתעוררות מלמעלה. אני משקיע בחברה ומתוך זה אני מקבל בחזרה תמיכה במצבי חולשה, כשאיני יכול אפילו לבקש. ההשקעה בחברה היא כמו מצבר שמילאנו לעצמנו, כדי שכאשר לא יהיה לנו מקור כוח עצמי, המצבר היה ייתן לנו את הכוח הנדרש להניע את עצמנו שוב להתחברות עם מקור הכוח.