Home >> Tag Archives: תפיסת העולם

Tag Archives: תפיסת העולם

תפיסת העולם האמיתית

בני ברוך

הדבר היחיד שאנו יכולים לשנות במציאות זה את עצמנו, ואת זאת עלינו לבקש מהבורא עלינו לחזור שוב ובכל פעם, לתפיסת העולם האמיתית – שהכול קורה באדם על-ידי הקריאה בזוהר וחיפוש התכונות הכתובות בו בתוכי, אני פותח את נשמתי ל"עבודת השם" האמיתית ההתפתחות היא לא על-ידי קריאת הסיפור הכתוב בזוהר, אלא על-ידי המאור המחזיר למוטב הטמון בו התשלום הוא לפי כמות ...

המשך לקרוא »