Home >> Tag Archives: תפיסת המציאות

Tag Archives: תפיסת המציאות

העולם הזה והעולם העליון

העולם העליון

מהם "העולם הזה" ו"העולם העליון" ומה זה נקרא "לעבור מעולם לעולם". תמונת המציאות שבאדם כשהיא נתפסת בהרגשה המכוונת פנימה, לתוך עצמו, נקראת "העולם הזה", וכשהיא מורגשת בתפיסה המכוונת מחוצה לו, נקראת "העולם העליון", "העולם הרוחני". כלומר המעבר מ"העולם הזה" ל"עולם העליון" הוא בתפיסת המציאות שלנו, והוא מושג על ידי שיטה הנקראת "חכמת הקבלה" שמסבירה לנו איך ניתן לתקן את הקשר בינינו, כך ...

המשך לקרוא »

המציאות האמיתית

מציאות העולם הזה ניתנה לי כמשחק, כתרגילים, לצורך האימון, כדי להשיג כאן חושים חדשים, הרגשות חדשות, לחדד את עצמי להכרת הרע, להכרת הטוב. וכשאני גומר את המשחק או מסיים אותו בשלבים, אני מתחיל להרגיש מתוכו את המציאות הנכונה, האמיתית, הנסתרת מחושיי בינתיים

המשך לקרוא »

רשימות

הרשימות נולדו משבירת הכלים, שבהן התערבבו כל הכלים, השפעה וקבלה לפי הגודל, לפי העובי, לפי התכונות שלהם, בערבוביה כזאת. הערבוביה הזאת היא ערבוביה רב גוונית. מי שהיה גבוה נפל יותר עמוק. אם זה שייך לכתר אז זה נפל לבינה ובינה נפלה למלכות ומלכות לבינה ובחזרה לכתר. ואם זה זעיר אנפין אז יש לו אריך אנפין, זאת אומרת החכמה וזעיר אנפין ...

המשך לקרוא »

מציאות

מציאות - מילון מושגים

הכול נראה מחוצה לאגו שלי מפני שהם באמת הכלים דהשפעה שלי. אני עכשיו נמצא באיזה מציאות, תפיסת המציאות. יש אני שמרגיש שזה אני, יש מציאות שהיא קרובה אלי שזה הקרובים, החברים אולי, ויש עוד מעגלים יותר ויותר חיצוניים שבאים מכלל האנושות. וחוץ מזה יש דומם, צומח וחי, כל העולם, כל היקום. המציאות הזאת מחולקת אצלי בצורה כזאת בגלל האגו שלי. ...

המשך לקרוא »