Home >> Tag Archives: תפילת רבים

Tag Archives: תפילת רבים

תיקון- חיבור הנשמות

חיבור הנשמות

כל העליות במדרגות העולמות, הן במידת הקשר בין הנשמות, שרוצות להיות מקושרות יותר ויותר ביניהן, עד שלא יהיה ביניהן הבדל "תיקון" – לא מוחקים ובונים מחדש, אלא מתקנים את השימוש בישן החסרונות באים מלמטה והתיקונים באים מלמעלה כל העליות במדרגות העולמות, הן במידת הקשר בין הנשמות, שרוצות להיות מקושרות יותר ויותר ביניהן, עד שלא יהיה ביניהן שום הבדל הבקשה לתיקון ...

המשך לקרוא »

תפילת רבים

תפילת רבים

מהי תפילה ומתי היא נקראת "תפילת רבים". התיקון נעשה ע"י פעולה שנקראת "תפילה". "תפילה" היא גילוי החיסרון האמיתי שבאדם. עבודת התפילה נקראת "להתפלל", שפירושו לדון את עצמו, לברר את עצמיותו. התפילה יכולה להיות רק עבור החיבור ואין שום דבר אחר שצריך להתפלל עבורו. זה נקרא "תפילת הציבור" או "תפילת רבים". כי חיבור זה תכונת הבורא וחוסר החיבור זהו הסיבה אמיתית ...

המשך לקרוא »

תפילת רבים

תפילת רבים

מהי תפילת רבים ברוחניות? תפילת רבים זו נטייה של השפעה שבאה מתוך האדם כלפי הזולת. אין בורא ללא נברא. הצורה הזאת של ההשפעה הכללית לא קיימת במידה ואין מי שמגלה אותה, לכן אדם שרוצה להשיג את התכונה הזו נכלל בקבוצה ומתוך ההסבר שהוא מקבל, ובעבודה עם הקבוצה, הוא מתחיל להבין באמצעות פנימיות החיבור בינו לבין אחרים, שבעצם הדאגה לרבים, והדאגה לבורא, ...

המשך לקרוא »