Home >> Tag Archives: תיקון

Tag Archives: תיקון

שכר ועונש

שכר ועונש

על "שכר" ו"עונש" שמרגישים אלו שהולכים בדרך הרוחנית. "שכר" ו"עונש" בדרך הרוחנית הוא מושג אחר לגמרי ממה שאנו רגילים אליו בגשמיות. בעולם שלנו מלמדים אותנו את חוקי החברה שלפיהם יש מעשים שעליהם מקבלים שכר ויש כאלה מעשים שעליהם מקבלים עונש. לעומת זאת כשאנו מדברים על דרך רוחנית, אנו מדברים רק בצורה מטרתית וצריכים להבין שיש כאן השגחה וההשגחה מכוּונת אותנו ...

המשך לקרוא »

להיות בחיבור

להיות בחיבור

ההתקדמות שלך תלויה בחיבור הפנימי ולא במיקום הפיזי. אם אדם נמצא בחיבור עם אחרים הוא מתקדם. זה לא חשוב איפה הוא נמצא ומה הוא עושה. אם הוא נמצא בחיבור פנימי עם אחרים, אם הוא מתקן את החיבור שלו איתם, הוא מתקדם. אדם יכול להיות בקבוצה 20 שנה ולא להתקדם. הכל תלוי בחיבור הפנימי.

המשך לקרוא »

תיקון- חיבור הנשמות

חיבור הנשמות

כל העליות במדרגות העולמות, הן במידת הקשר בין הנשמות, שרוצות להיות מקושרות יותר ויותר ביניהן, עד שלא יהיה ביניהן הבדל "תיקון" – לא מוחקים ובונים מחדש, אלא מתקנים את השימוש בישן החסרונות באים מלמטה והתיקונים באים מלמעלה כל העליות במדרגות העולמות, הן במידת הקשר בין הנשמות, שרוצות להיות מקושרות יותר ויותר ביניהן, עד שלא יהיה ביניהן שום הבדל הבקשה לתיקון ...

המשך לקרוא »

משחקים

משחקים

חייבים לשחק בכדי שהמשחק יהפוך לאמת. עלינו לשחק במשפחה מתוקנת ולהתחבר. אין מצווה לגלות את הרע, גם בעולם שלנו. זה מתגלה מעצמו אם אתה נמשך לטוב. אנחנו רוצים להתחבר והרע מתגלה לנו כחלק מהמדרגה, כדי שנתקן אותו. גם בגשמיות אנחנו לא מנסים לעורר דברים רעים. אם נשחק בעולם הטוב נמשוך בזה כוחות תיקון מלמעלה והמשחק יהפוך למציאות. בכל מקום אנחנו ...

המשך לקרוא »

נשמה

נשמה

מהי "נשמה" ואיך מקבלים אותה. הרצון לקבל המתוקן בעל מנת להשפיע לזולת, נקרא "נשמה" ולפני התיקון אין לאדם נשמה. כלומר קודם האדם צריך לברר את הרצון לקבל המקולקל שלו, להשתדל לתקן לפחות חלק ממנו ואז זה נקרא שהוא מקבל נשמה. הדבר הזה אפשרי רק על ידי הסביבה, כשהאדם נמצא ממש בכל המאורעות של החיים האלו בעולם הזה.

המשך לקרוא »

תיקון

תיקון

מהו תיקון לפי חכמת הקבלה ? אנחנו צריכים להיות בהתקדמות בכל רגע ורגע ולא לדרוש שום גילוי מלבד הגילוי של תכונת ההשפעה. כלומר הגילוי הוא שתהיה לי בכל רגע האפשרות לתת, להתקשר לאחרים ולהשפיע להם, כמו חפץ חסד שאין לו חולצה והוא גר ביער והוא לא צריך גם את זה. הבורא דורש מאיתנו להיות כמוהו, להשפיע ע"מ להשפיע ואח"כ לקבל ...

המשך לקרוא »

לקיים את מטרת הבריאה

מטרת הבריאה

מה אני צריך לעשות כדי לקיים את מטרת הבריאה? כל אחד מאיתנו חייב לפתח בפנים נטייה ומשיכה לחיבור, למרות האגו. לא דורשים מאיתנו כלום חוץ מזה, מהתחלה ועד גמר התיקון. אם אתה רוצה לקיים את מטרת הבריאה ולהתקדם בדרך אחישנה, אין לך ברירה אלא לעשות צעדים לקראת אהבת הזולת.

המשך לקרוא »