Home >> Tag Archives: שבעים אומות העולם

Tag Archives: שבעים אומות העולם

שבעים אומות העולם, עמלק, לב האבן

שבעים אומות העולם

מהו הפירוש הרוחני של המושגים "שבעים אומות העולם", "עמלק" ו"לב האבן". "שבעים אומות העולם", "עמלק" ו"לב האבן", כל המושגים האלו מגדירים את סוגי הרצון לקבל שקיימים בנו. יש בנו רצונות שנקראים "שבעים אומות העולם", אותם אנו צריכים לתקן מ"על מנת לקבל" ל"על מנת להשפיע" בעזרת האור המחזיר למוטב אותו אנו מושכים. רצונות אלו הם שבעים במספר כי זעיר אנפין כלול ...

המשך לקרוא »