Home >> Tag Archives: רצון לקבל

Tag Archives: רצון לקבל

לעורר את הרצון

לעורר את הרצון

האם כדאי לנסות לעורר את הרצון להשפיע בצורה מלאכותית, וללכת נגד הרצון שלי? חייבים לעורר את הרצון בצורה מלאכותית ! אחרת, אם אעבוד לפי הרצון שלי, שהוא רצון לקבל, אז כל מה שמרגיש טוב בתוך הרצון – אעשה, ומה שלא…לא אעשה. בצורה כזו לעולם לא אצא מהרצון לקבל שלי. אדם נקרא מי שמוציא מתוכו את ההבחנה הזו שנקראת אדם, ושם ...

המשך לקרוא »

כסף, דמי כיס

כסף

מה הפירוש של "כסף" ו"דמי כיס" ברוחניות. "כסף" הוא מלשון "כיסופא". ברוחניות המסך נקרא כך, כיסוי של אור חסדים שמכסה את הרצון לקבל ובהתאם לגודל המסך מודדים כמה אפשר לקבל אור חוכמה. לכן בגשמיות כהעתקה מרוחניות אפשר לקנות כל דבר בכסף ובו מודדים ערך לכל דבר בעולם הזה. "דמי כיס" זה כיסוי מינימאלי שהאדם מרגיש שזה כל מה שהוא צריך ...

המשך לקרוא »

איכות

איכות

מה זה "איכות" ברוחניות. "איכות" ברוחניות נקראת מידת הבירור של הרצון להשפיע מעל הרצון לקבל. זאת אומרת יכולת הבירור בפנימיות שלו, במורכבות שלו, בתכונות ההשפעה שבו, על פני הרצון לקבל שלו.  

המשך לקרוא »

לא לשמה

לא לשמה

מהו "לא לשמה". כשהאדם רוצה לעלות לרוחניות מתוך הרצון לקבל האגואיסטי שלו שהבורא נותן לו, זה נקרא "לא לשמה" וזה לא חשוב מה בדיוק המניע שלו, אם הוא רוצה לברוח מהייסורים, או אם הוא רוצה לשלוט, או אם הוא רוצה להיות ידוע. אם למרות זאת הוא מבקש לעלות למדרגה יותר עליונה, למרות שהוא מתאר אותה מתוך הרצון לקבל שלו בצורה ...

המשך לקרוא »

קליפת נוגה

קליפת נוגה

מהי "קליפת נוגה" ומה זה נקרא "לעבור דרך קליפת נוגה לתוכן הפרי". קליפה זה לא תמיד רע, הקליפה שומרת על הכלי, על הפרי, היא באה כדי להגן על משהו שגדל. "קליפת נוגה" שייכת למין הזה של הקליפות, שלא נותנות לאדם להתקרב לקדושה, לצד ימין, עד שהוא לא נפטר מג' הקליפות הטמאות שבצד שמאל ולכן קליפת נוגה נמצאת באמצע בין הטוב ובין ...

המשך לקרוא »

נשמה

נשמה

מהי "נשמה" ואיך מקבלים אותה. הרצון לקבל המתוקן בעל מנת להשפיע לזולת, נקרא "נשמה" ולפני התיקון אין לאדם נשמה. כלומר קודם האדם צריך לברר את הרצון לקבל המקולקל שלו, להשתדל לתקן לפחות חלק ממנו ואז זה נקרא שהוא מקבל נשמה. הדבר הזה אפשרי רק על ידי הסביבה, כשהאדם נמצא ממש בכל המאורעות של החיים האלו בעולם הזה.

המשך לקרוא »

לגלות מציאות רוחנית

מציאות רוחנית

תוסיף רצון להשפיע, תגלה מציאות רוחנית. אנחנו צריכים לגלות על עצמנו עד כמה שאנחנו רק רצון, רצון ליהנות בלבד. אני לא מסוגל לעשות כלום – לא לקבוע שום דבר, לא לראות , לא לחשוב וכו', אם זה לא בתוך הרצון לקבל שלי, אם אני לא מוציא מזה תועלת לטובתי. כל המציאות מונחת לפנינו, כל מה שיש, ואנחנו לא רואים אותה ולא מרגישים ...

המשך לקרוא »

מהו הכלי הרוחני ואיך בונים אותו?

מהו הכלי הרוחני

בניית כלי רוחני פנימי אינה פשוטה, ודורשת שיוף מתמיד של האגו, של הרצון לקבל, עד להשתוות הצורה עם תכונת ההשפעה של הבורא. בני ברוך – קבלה לעם מסבירים על תהליך בניית הכלי הרוחני. מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובכדי לממש מטרה זו נברא כלי שיוכל לקבל את כל הטוב שהכין הבורא. הכלי הזה נקרא בחכמת הקבלה ...

המשך לקרוא »