Home >> Tag Archives: רצון הבורא

Tag Archives: רצון הבורא

לזכור את הבורא

הבורא מעורר את האדם בכל הזדמנות שבאה מהאדם. העיקר הוא לא להתנתק מנוכחות הבורא ולהגיע להרגשה שהניתוק מהבורא הוא הצרה הגדולה ביותר שיכולה להיות בחיים שלי, ואז לא משנה לי איזה מצבים אני עובר, העיקר לא לאבד את המחשבה על הבורא. הבורא מעורר את האדם בכל הזדמנות שבאה מהאדם, ואני צריך לעשות את המאמץ להתרומם מעל הרגשת האגו שלי לנקודת ...

המשך לקרוא »

מה הבורא רוצה?

איך אני יודע מה הבורא רוצה ממני בכל רגע ? אם היינו יודעים מה הבורא רוצה,מגלים אותו ישר, היינו נתפסים בו ורוצים להיות בקשר עימו ובכך מאבדים את עצמאותנו. לכן, בכדי לא לקחת מאיתנו את הבחירה החופשית, הבורא מציג בפנינו את הסביבה, שאותם אנו דוחים ולא רוצים. הבחירה החופשית שלנו מתבטאת בכך שאם אנו רוצים להגיע אל הבורא, אז יש ...

המשך לקרוא »

בירור, מיון וחיבור

עלינו לברר רצונות, למיינם לאפשרי ובלתי אפשרי, ולחבר את עצמנו למטרה. כל העבודה שלנו היא עבודת בירור, מיון וחיבור: בירור מהם הכלים ומהן התכונות שבתוך הכלים – תכונות קבלה או תכונות השפעה. מיון לדברים שאני יכול לתקן ודברים שאיני יכול לתקן, ואת זה עושים בעזרת קבוצה והפצה, והיצמדות לדברים שאני יכול לשנות. חיבור, הוא החיבור שלי לקבוצה, ללימוד, להפצה ולבורא, ...

המשך לקרוא »