Home >> Tag Archives: קבלה מעשית

Tag Archives: קבלה מעשית

קבלה מעשית

קבלה מעשית

לא יעזור לקרוא מאמרים על דרך לממש את חכמת הקבלה אלא מתוך מעשה ומימוש הדברים בלבד, תתחיל להבין את מה שטמון באותם מאמרים המציאות האמיתית, הבלתי תלויה באגו שלי, נקראת אלוקים וחוץ ממנה אין כלום הכלי הרוחני המתוקן שלך נמצא מחוצה לך, בזולת. רק תחבר אותו בצורה נכונה כל הבעיה היא הכוונה. והכוונה נבנית מחשיבות, אני מתכוון ומתכוונן למה שיותר ...

המשך לקרוא »

קבלה מעשית

קבלה מעשית

ההשתדלות, היגיעה בלתאר את עצמנו כאחד, ואת הפועל עלינו כאחד, עוזרת לנו לחדור יותר ויותר פנימה; זו "קבלה מעשית" הכול מושג בכוח התפילה (החיסרון הנכון) והוא החיסרון לחיבור כל בקשה שאינה לחיבור לא נקלטת למעלה אם אנחנו מתפללים עבור הכלל (שכינה,נקודות שבלב) אנחנו מגיעים לרצון שמזמין כוח שמקדם אותנו ואנחנו דומים במשהו לאותו המצב, הוא מיד פועל עלינו (חוק השתוות ...

המשך לקרוא »

קבלה מעשית

הגיע הזמן לעסוק ב"קבלה מעשית" ולהעלות את האנושות למימד עליון. כל מצב שאנו חווים במציאות הגשמית אנו צריכים לראות כמצב המועיל להתקדמות שלנו. הרבה אנשים כבר מתחילים לחוות את המציאות כמרה ולא נוחה, ומרגישים חוסר אונים מולה. ואנחנו צריכים להבין שהגיע הזמן לעסוק בקבלה מעשית סוף סוף, ולהעלות את כל האנושות למימד עליון יותר. זהו זמן מיוחד שהאנושות הגיעה אליו ...

המשך לקרוא »