Home >> Tag Archives: קבלה ורוחניות

Tag Archives: קבלה ורוחניות

לצאת מעצמי כדי להתקדם

כאשר אני מצליח לראות בעצמי את התכונות האגואיסטיות האמיתיות, ולהתעלות מעליהן, אני יכול להתקדם באמת. כשאני מצליח להתעלות מעל המציאות שאליה אני מתייחס בשנאה ובדחיה, אני בונה גשר של אהבה. אני יוצא מעצמי ומתייחס לכל הסביבה בדאגה אמיתית, יותר מאשר לעצמי, וזה נקרא להתעלות מעל המסך. הכוונה להמצא יותר ויותר מעל האגו והסביבה ולהשתוקק לחיבור אמיתי.

המשך לקרוא »

תירגום לרוחניות

רוחניות - בני ברוך

בזמן הלימוד עלינו לחשוב על כל העולם ולהשתדל לכלול אותו איתנו. ואנחנו צריכים להשתדל ולהתאמץ לכלול את כל העולם בתיקון שלנו. שאר האנשים יודעים לצעוק רק על מילוי גשמי ואנחנו צריכים לתרגם את החיסרון שלהם לצורך רוחני, כי רק האור יכול למלא את האדם. ובזמן הלימוד עלינו לחשוב על כל העולם ולחבר אותו איתנו יחד, וכך נצליח.

המשך לקרוא »