Home >> Tag Archives: צמצום ומסך

Tag Archives: צמצום ומסך

דרגת הצדיק

דרגת הצדיק

מיהו "צדיק" לפי חכמת הקבלה. דרגת ה"צדיק" מתחילה מבינה ומעלה. בשביל להגיע לדרגה זו אנחנו צריכים לעלות למעלה מהכלים הריקניים (למעלה מהרגשת הריקנות ברצון לקבל שלנו), ואפילו מעבר לכך, כשהם נמצאים ב"מינוס", בייסורים גדולים ואם האדם מסוגל להעלות מעליהם אז זה נקרא שהוא עושה "צמצום ומסך". אם הוא מסוגל להשפיע מעליהם, אז זה נקרא שיש לו באמת "מסך". ואם הוא ...

המשך לקרוא »