Home >> Tag Archives: פילוסופיה

Tag Archives: פילוסופיה

פילוסופיה

פילוסופיה

מהי פילוסופיה ומדוע היא מנוגדת לחכמת הקבלה. בהגדרה הרחבה "פילוסופיה" זה כל דבר שהאדם מדמיין לעצמו ללא שום בדיקה מעשית ממשית, אלא הוא מסתמך על משהו שבא לו, איך שזה נראה לו. כלומר כל הגישה לחיים, למציאות שלנו, לעצמנו, ללא ניסיון מעשי שזה כך נכון בפועל, זה נקרא "פילוסופיה". לכן בכל אחד ואחד יש גם כן "פילוסוף גדול" שנמצא במשהו ...

המשך לקרוא »

הסתרת המציאות

הסתרת המציאות

אנו רואים בצורה בררנית רק את מה שאנו רוצים לראות. אין הסתרות, אלא אנו בעצמנו מסתירים את המציאות הרוחנית מעצמנו עלינו לקשור את שני הדברים: האגו הבוער והקשר ההדדי, יחד, ל"קו אמצעי". בלתי אפשרי להיות ב"קו ימין" וב"קו שמאל" יחד. לכן, כתוצאה ממאמצי האדם לעשות זאת, הוא מפתח נחיצות לכוח השלישי – לבורא. כוח ההשפעה מתגלה בין השנאה והאהבה: "איש ...

המשך לקרוא »