Home >> Tag Archives: פורים

Tag Archives: פורים

מרבין בשמחה

מרבין בשמחה

חכמים אומרים "משנכנס אדר מרבין בשמחה". המורים של עמותת בני ברוך מספרים לנו מהי שמחה אמתית על פי חכמת הקבלה האותנטית, כיצד ניתן לחיות בשמחה תמיד ומה מסמל חודש אדר לפי תורת הנסתר. מתי אנחנו שמחים? כאשר הרצון שלנו מסופק ולא חסר לנו דבר. כגודל החיסרון שיש לנו לדבר מסוים כך תהיה השמחה כאשר נמלא את עצמנו. על ידי העיסוק ...

המשך לקרוא »

פורים

פורים

מהו פורים ברוחניות ? פורים הוא חג מיוחד. החגים שלנו אינם חגים שמקורם בעולם הזה כמו שמתייחסים לכך כל יתר העמים, אלא החגים והמועדים שלנו הם סימנים, מצבים בסולם המדרגות לרוחניות בזמן שאנו עולים מכאן ועד א"ס בהשתוות הצורה לבורא, באהבה ובחיבור בינינו. כל מדרגה עליונה מכילה את כל המדרגות הקטנות ממנה שהם המרכיבים שלה. אנו לומדים שעם ישראל קיבל ...

המשך לקרוא »

חג גדול ליהודים

חג גדול ליהודים

כמו כל סיפור אחר בספרי המקורות של העם היהודי, המתואר במגילת אסתר אינו סתם סיפור היסטורי יפה אלא תיאור של התרחשויות פנימיות, הקורות בתוך האדם במהלך התפתחותו הרוחנית, וכולנו נצטרך לעבור זאת. בני ברוך מסבירים את המשמעות האמיתית, העמוקה והנסתרת של מגילת אסתר על פי חכמת הקבלה. הסיפור הפנימי את סיפור המגילה כולנו מכירים מילדות, אך, כאמור, לכל פרט ופרט ...

המשך לקרוא »