Home >> Tag Archives: עזר כנגדו

Tag Archives: עזר כנגדו

הבחירה החופשית

החבחירה החופשית

מלבד הנקודה הראשונית, לא יתנו לנו יותר רצון לרוחניות; הבחירה החופשית שלך היא, להוסיף לרצון ההתחלתי שניתן לנו רצון נוסף מהסביבה "ואהבת לרעך כמוך" – אני צריך לאהוב את הרצונות לבורא של הזולת, ובמידה שאני מצרף אותם אלי, אני בונה את הנשמה שלי. עלינו "לפתוח עיניים", להסתכל על השני ולחפש במה לקנא בו בדברים החיוביים – לחפש חסרונות נוספים להתקדמות. ...

המשך לקרוא »

היחס בין אדם אחד למשנהו

היחס בין אדם אחד למשנהו

הכוחות הרוחניים מתגלים בחומר שנקרא "היחס בין אדם אחד למשנהו" ברוחניות, בכל דרגה חדשה נמחק העבר ואתה בונה יחס חדש. אם נשאר משהו מהעבר זה כישלון. הבעיה היא שאנו לא מקבלים בחשבון את הבורא כשותף. בכל השאלות, הבירורים, העבודות בהפצה – הכול צריך להיות בהרגשה שחייבת להיות כאן עזרת ה'. אנו צריכים להיות בהרגשה, בהכרה, שהכול מתקיים כדי שבתוך מה ...

המשך לקרוא »