Home >> Tag Archives: סגולה

Tag Archives: סגולה

סגולה

סגולה

מהי "סגולה" לפי חכמת הקבלה. "סגולה" זה נקרא שאני עושה פעולות, אך אני לא יכול לבדוק את הקשר הישיר בין הפעולה והתוצאה, כי המנגנון שפועל מאחורי הקלעים, החוק שלפיו הדברים מקושרים נסתר ממני, ולכן זה נקרא "סגולה". כלומר סגולה זה לא משהו על טבעי אלא זהו חוק שבינתיים נסתר ממני.

המשך לקרוא »

מהם "פעולות סגולה", "אור מקיף" ו"סגולה".

סגולה

אם האדם גדל בתוך הטבע שלו, מתפתח בתוך הרצון לקבל, הוא יודע ומרגיש לקראת מה הוא הולך, למה אפשר לצפות, איך הוא יכול להתקדם והוא בוחר מה שטוב בשבילו לפי מיטב הבנתו. לעומת זאת בהתפתחות הרוחנית אנו צריכים לקנות טבע אחר, להידמות לעליון, ולכן אנו אף פעם לא יכולים לדעת מראש למה לצפות, אלא אנו יכולים רק להזמין על עצמינו ...

המשך לקרוא »

סגולה

סגולה

מהי סגולה ברוחניות? סגולה היא פעולה שדרכה מתקנים את הכוונה מ"על מנת לקבל" לכוונה "על מנת להשפיע", המצב משתנה והאדם מקבל טבע שני, את המימד הבא והוא לא יודע איך זה קורה לכן זה נקרא נס, יציאת מצרים, סגולה מהתורה, המאור שבה שמחזיר למוטב. על איזה מאור מדובר? אני לא יודע אלא אני רק מסכים לתוצאה מהפעולה שלו, ישנה קרינה ואני ...

המשך לקרוא »