Home >> Tag Archives: סביבה (page 2)

Tag Archives: סביבה

סביבה

בני ברוך

מהי סביבה ברוחניות ?  אדם בתחילת דרכו הרוחנית, יש לו רק נקודה שבלב. זו נקודה חשובה, זה היסוד שלו ולתוך הנקודה הזאת, הוא חייב להוסיף את כל יתר הכלים ששייכים לרוחניות שלו. את הכלים האלו הוא מקבל מהסביבה ובו עצמו לא מתפתח שום דבר חדש, אלא הכלי הנוסף מגיע לו רק מהסביבה. סביבה היא הכוח שאותו אני רוכש. זו לא ...

המשך לקרוא »

זעקה מתמדת

זעקה מתמדת

האדם הוא תוצאה של סביבתו. האדם הוא תוצאה של סביבתו. על מה שהסביבה שלך תחשוב, גם אתה תחשוב. אף אחד לא יכול להחזיק את עצמו בכיוון הרוחני אם אין סביבו עוד אנשים שחושבים על הרוחניות ודואגים זה לזה.

המשך לקרוא »

מה הבורא רוצה?

איך אני יודע מה הבורא רוצה ממני בכל רגע ? אם היינו יודעים מה הבורא רוצה,מגלים אותו ישר, היינו נתפסים בו ורוצים להיות בקשר עימו ובכך מאבדים את עצמאותנו. לכן, בכדי לא לקחת מאיתנו את הבחירה החופשית, הבורא מציג בפנינו את הסביבה, שאותם אנו דוחים ולא רוצים. הבחירה החופשית שלנו מתבטאת בכך שאם אנו רוצים להגיע אל הבורא, אז יש ...

המשך לקרוא »

לאן אני נוטה

אני צריך לחפש כל הזמן איך לקבל חשיבות לחיבור מהסביבה. יש בי שתי נטיות: נטייה טבעית לעצמי, ונטייה מלאכותית מחוצה לי, כלפי החיבור. אני צריך לחפש כל הזמן איך לקבל התרשמויות מהסביבה ולקבל ממנה חשיבות לחיבור וגילוי הבורא. אם אני מצליח בזה, אני מצליח לגלות את הקשר בינינו, ובמידת גילוי הקשר מתגלה הבורא.

המשך לקרוא »