Home >> Tag Archives: מציאות

Tag Archives: מציאות

פילוסופיה

פילוסופיה

מהי פילוסופיה ומדוע היא מנוגדת לחכמת הקבלה. בהגדרה הרחבה "פילוסופיה" זה כל דבר שהאדם מדמיין לעצמו ללא שום בדיקה מעשית ממשית, אלא הוא מסתמך על משהו שבא לו, איך שזה נראה לו. כלומר כל הגישה לחיים, למציאות שלנו, לעצמנו, ללא ניסיון מעשי שזה כך נכון בפועל, זה נקרא "פילוסופיה". לכן בכל אחד ואחד יש גם כן "פילוסוף גדול" שנמצא במשהו ...

המשך לקרוא »

הסתרת המציאות

הסתרת המציאות

אנו רואים בצורה בררנית רק את מה שאנו רוצים לראות. אין הסתרות, אלא אנו בעצמנו מסתירים את המציאות הרוחנית מעצמנו עלינו לקשור את שני הדברים: האגו הבוער והקשר ההדדי, יחד, ל"קו אמצעי". בלתי אפשרי להיות ב"קו ימין" וב"קו שמאל" יחד. לכן, כתוצאה ממאמצי האדם לעשות זאת, הוא מפתח נחיצות לכוח השלישי – לבורא. כוח ההשפעה מתגלה בין השנאה והאהבה: "איש ...

המשך לקרוא »

חיים ומוות

בני ברוך

מידת החיים נקבעת לפי כמה שאני מרגיש חלק מהמערכת הקבועה. מצד הבורא הכל גמור, גם מבחינת האורות וגם מבחינת הכלים, רק הנברא, מצידו, "מתבשל" במצב שבו הוא נמצא. הנברא מברר את עצמו לעצמו, והשינויים שהוא עובר, ממלכות דאין סוף דרך כל המצבים, נקראים גלגולים.הגלגולים הם של הנברא בלבד. שום דבר בבריאה עצמה לא משתנה, אלא הנברא הוא שמוסיף לעצמו הבנה, ...

המשך לקרוא »

האם ניתן לשנות את המציאות?

מציאות

המציאות לא משתנה – קביעת המציאות משתנה, והיא משנה את החיים שלנו מקצה לקצה הזוהר ניתן לנו כדי להחזיר אותנו למצב המתוקן – נשמה אחת שמגלה את הבורא האחד איחוד שלא למען המטרה הנכונה, גורם להרס למעשה, עד היום כל העולם נמצא בחורבן בבל, עד שלא נתחיל להקים אותו הסיבה לכל הרע בעולם היא חוסר קשר עם המערכת האלוקית בימינו, ...

המשך לקרוא »

לגלות מציאות רוחנית

מציאות רוחנית

תוסיף רצון להשפיע, תגלה מציאות רוחנית. אנחנו צריכים לגלות על עצמנו עד כמה שאנחנו רק רצון, רצון ליהנות בלבד. אני לא מסוגל לעשות כלום – לא לקבוע שום דבר, לא לראות , לא לחשוב וכו', אם זה לא בתוך הרצון לקבל שלי, אם אני לא מוציא מזה תועלת לטובתי. כל המציאות מונחת לפנינו, כל מה שיש, ואנחנו לא רואים אותה ולא מרגישים ...

המשך לקרוא »