Home >> Tag Archives: מלכות

Tag Archives: מלכות

שושנה בין החוחים

שושנה בין החוחים

מהי "שושנה בין החוחים" שעליה אנו לומדים בספר הזוהר. "השושנה" היא המלכות שכוללת בתוכה את כל הנשמות שרוצות להתחבר על ידי ביטול האגו שלהן, שאותו ניתן לבטל רק על-ידי המאור המחזיר למוטב. כל אחד שמשתוקק לגילוי העליון, הבורא, משתוקק ל"שושנה", למלכות, כי היא המקום שבו מתגלה הבורא. בזוהר אנו לומדים על המקום הזה, על אופן בנייתו על ידי האור שפועל ...

המשך לקרוא »

צורת האותיות

צורת האותיות

ממה נובעת צורת האותיות? "אותיות" הם כלים, והצורות הגיאומטריות שלהן מבטאות כוחות רוחניים. זוהי הסיבה שהכתב העברי לא משתנה לאורך השנים כי הרי מקורו הוא מהשילוב של שני הכוחות שפועלים ברוחניות, כוח הקבלה וכוח ההשפעה. והשילוב בין שני הכוחות האלו נותן לנו את צורת האותיות. ולכן אם ניקח אותיות לפי כתב סופר נראה שבכל אות ואות יש שם כמה אלמנטים ...

המשך לקרוא »

ברכה

ברכה

ברכה" זה כוח מיוחד מלמעלה, כוח הבינה, שפועל על המלכות. הבורא נקרא "ברוך" אם אני פונה אליו מתוך המלכות ומבקש שיבואו כוחות ההשפעה ויתכללו בי, שאני אתכלל מהם אז זה נקרא שאני מקבל "ברכה", כלומר שאני מקבל את תכונות הבינה שנכללות במלכות. ואז לפי המידות האלו שאני מקבל מהבורא, אני יכול להגיד עליו שהוא "ברוך".

המשך לקרוא »

מי אני?

מרצון לקבל למציאות האמיתית

איפה ה"אני" שלי מתחיל להתפתח? למטה ממלכות קיים רק רשימו שעדיין לא הגיע למימוש, טיפת זרע, והמלכות היא הרחם. קליטת החיסרון שלי במלכות זה כמו קליטת הזרע בתוך הרחם ורק אז "אני" מתחיל להתפתח כעובר רוחני.לפני זה אין אני, עדיין כולי נפעל, לא קיים.

המשך לקרוא »