Home >> Tag Archives: מילון מושגים

Tag Archives: מילון מושגים

למעלה מהדעת

מה זה נקרא ללכת למעלה מהדעת ובשביל מה זה טוב? ללכת למעלה מהדעת זה לשמוע את דעת המורה, לברר מה דעתך האישית, לראות שהן מנוגדות זו לזו, ולעשות לפי דעת המורה. בשביל לעלות למדרגה העליונה אתה חייב לקבל את דעת העליון שהבורא שם לפניך. בשביל זה הוא שם.

המשך לקרוא »

עומק הלב

עומק הלב נקרא, נקודת ההבחנה שהאדם לא יכול להגיע אליה כי בעומק הלב יושב אותו הכוח העליון שמחזיק את הלב, שמחזיק את הרצון שהוא סוד החיים. יחד עם זאת ניתן לפנות מעומק הלב מאותה הנקודה שנמצאת בי בפנים שהבורא הוא זה שמייסד אותה, וגורם לי את כל המחשבות והרצונות . אם אני פונה אליו מאותה נקודת הקשר עימו אז הגעתי ...

המשך לקרוא »

רשימות

הרשימות נולדו משבירת הכלים, שבהן התערבבו כל הכלים, השפעה וקבלה לפי הגודל, לפי העובי, לפי התכונות שלהם, בערבוביה כזאת. הערבוביה הזאת היא ערבוביה רב גוונית. מי שהיה גבוה נפל יותר עמוק. אם זה שייך לכתר אז זה נפל לבינה ובינה נפלה למלכות ומלכות לבינה ובחזרה לכתר. ואם זה זעיר אנפין אז יש לו אריך אנפין, זאת אומרת החכמה וזעיר אנפין ...

המשך לקרוא »

בית המקדש

בית המקדש נקרא בית, מלכות, ומקדש, קודש, בינה. מלכות שמחוברת עם הבינה שמקבלת תכונות מהבינה ולפי זה יש לה פרצוף משלה נקראת בית של קדושה. בית המקדש נבנה על ידי הקבוצה הקדושה שנקראת חברא קדישא. כמו שלומדים מה זה קבוצה קדושה שרוצה להתקדם ולבנות כוח של השפעה באותה מידה יש לנו נשמה כללית שמשתדלים להרכיב אותה מהחלקים השבורים. שורש נשמה ...

המשך לקרוא »