Home >> Tag Archives: מחשבות

Tag Archives: מחשבות

מהכוח אל הפועל

מהכוח אל הפועל

איך להפוך את הסיכומים במחברת למציאות של עשיה ופעולה? כל אחד עושה תרגיל עם עצמו – כל כמה דקות אני כותב במחברת את הכוונות שלי, את המחשבות שיש לי כלפי הקבוצה, את החשיבות של הקבוצה בעיני, את הנחיצות של הקבוצה בשבילי, עד כמה שאני משתוקק לאור ועד כמה שאני מרגיש שהוא פועל עלי. בדיוק כמו שעושים בזמן הלימוד.

המשך לקרוא »

התפעלות פנימית

התפעלות פנימית

כיצד לשמור על ההתפעלות בכל רגע? זה דווקא דבר חיובי לשכוח את ההתפעלות מייד. למה ? כדי שבכל רגע ורגע תהייה בבעייה ובמחשבות והתלבטויות, ואז תתממש זכות הבחירה שלך. אילו מחשבות והתלבטויות ? לגבי החיים, משמעותם, איפה אתה נמצא, אז תדע לבחור מה לעשות וכיצד להתקדם, איזו עבודה פנימית לעשות, כך שהסביבה שאתה בונה לעצמך, היא זו שתקדם אותך ותבנה ...

המשך לקרוא »

"משחק" ברוחניות

"משחק" ברוחניות

"משחק" זה נקרא שאני משַחק בלהיות יותר טוב, בכוונה שזה באמת יתגשם. כל פרט, אפילו בצומח, בחי ובמדבר, במחשבות וברצונות, אם הוא רוצה להיות גדול יותר, זאת אומרת, טוב יותר, אז הוא משחק בזה. ועל ידי כך הוא מושך אנרגיה, מה שנקרא "אור מקיף" מהמדרגה היותר עליונה, ואז הוא מגיע אליה, למצב יותר מתוקן.

המשך לקרוא »