Home >> Tag Archives: מהי תפילה

Tag Archives: מהי תפילה

תפילת שמונה עשרה

מהי תפילת שמונה עשרה ברוחניות ? תפילה היא לא בקשה מהבורא שישתנה אלא איך אני אמצא חסרונות הנכונים שבמגע עם האור העליון אוכל להשתנות, להיות מתוקן ולהתפתח הדרגתית כדי להיות כמוהו. תפילת שמונה עשרה היא ודאי רק סימן. אנחנו מדברים תמיד רק על מלכות, אבל הסימן הוא שאנחנו הולכים למעלה מהרל"ק, בכוונה שאנו הולכים להשתמש בו בע"מ להשפיע. כל התהליך ...

המשך לקרוא »