Home >> Tag Archives: מאמץ משותף

Tag Archives: מאמץ משותף

להיות רק בחינוך

מעכשיו ועד גמר התיקון – לכל הזמנים, כל האנושות חייבת להיות כל הזמן בחינוך, ובחינוך בלבד תמיד יש תוצאות לא יכול להיות שיש פעולה בטבע ללא תוצאה – טובה או רעה. ודאי שישנן תמיד תוצאות וודאי שהן לא נעלמות ואין העדר. אלא לעומתנו הן נעלמות, ובכל רגע האדם הוא אדם אחר. כל פעולות האדם נשמרות כל פעולות האדם שלמרות שהן ...

המשך לקרוא »

לרצות להשפיע

המרחק הגדול ביותר פועל דווקא להגברת כוח המאמץ של אותו האדם שנמצא בקצה השני. לכן עלינו לתת חשיבות למצבנו מצד אחד, ומהצד השני לרצות כמה שיותר להיות במצב הסופי – ואז באמת המאמץ יהיה גדול מה זה "לשמה" לא בידי האדם להבין מה זה נקרא "לשמה", כי אנו נמצאים בטבע הרצון לקבל. "לשמה" – נתינה ללא חשבון ורווח לעצמו. אם האדם באמת ...

המשך לקרוא »

מאמץ משותף

בפנימיות

המאמץ להיות יחד יעורר את הכרת הרע כדי שנזמין את האור שיתקן אותנו. אנחנו חייבים לעשות עבודה משותפת בכדי להגיע לגורם השלישי, המחבר בינינו, וחייבים לנוע יחד כלפי המקור. אנחנו חייבים להתאמץ יחד כדי להגיע להשפעה. המאמץ המשותף להיות יחד יעורר את הכרת הרע, כדי שנזמין את האור העליון שישנה אותנו. רק כך זה אפשרי.  

המשך לקרוא »